Strengere grenseverdier for renere luft?

For bare få dager siden fortalte vi at byer og organisasjoner i EU krever utelukkende utslippsfrie bybusser fra 2027. Nå vurderer EU-kommisjonen å legge frem et forslag om mer en halvering av skadelige utslipp innen 2030.

Her støtter EU-kommisjonen seg på anbefalinger fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er i hovedsak nitrogenoksider (NOx) det er snakk om. Dagens grenseverdi for NOx ligger på 40 mikrogram pr. kubikkmeter luft i årsgjennomsnitt. WHO mener grenseverdien må helt ned på 10 mikrogram og minner om at 7 millioner mennesker antas å dø på verdensbasis årlig på grunn av luftforurensning.

Når det er snakk om skadelige utslipp pr. kubikkmeter luft, er det selvsagt tett befolkede land som kommer dårligst ut. Fra folkerike Tyskland kom det umiddelbart reaksjoner. Her mener man rett og slett at en slik skjerpelse som WHO ønsker, vil måtte bety vidtrekkende kjøreforbud. Krefter i Tyskland mener derfor at den føderale regjeringen massivt må motsette seg slike planer fra starten av.

Fra tysk hold blir det i stedet pekt på at luftkvaliteten er blitt betydelig forbedret de senere årene og at det er viktigere å passe på at dagens grenseverdier blir etterlevd enn å vedta betydelig skjerpede regler.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.