Hva med å ta en Ford…

Redaktør Tom Terjesen: Sjåførmangel står det å lese i stort sett alle store og små aviser landet rundt om ikke også verden rundt. Så hva med om ikke vi tar en Henry Ford….

Jeg skal komme tilbake med forklaringen litt lenger ned i artikkelen. Men først til utfordringen som hele bransjen står overfor; sjåførmangel!

Og dette er ikke noe nytt. Til og med lenge før pandemien så slet bransjen med for lav rekruttering og meget høy gjennomsnittsalder hos bussjåførene. Og under pandemien har bare dette økt på.

Når pandemien slo inn over oss i mars 2020, så dro stort sett alle utenlandske arbeidere hjem, også bussjåførene. De ville hjem til familien og der ble de. Mange fant seg nye jobber i hjemlandet og lønnen det har økt de senere årene slik at en kan leve greit.

Igjen stod Bussbransjen ute det antall utenlandske sjåfører de tidligere hadde hatt, en meget lav rekruttering og en sjåførstab som ikke blir yngre med årene.

Og nå når landet er nærmest tilbake som før, så truet selskapene med å redusere tilbudet grunnet mangel på sjåfører. Og i følge enkelte politikere, så er det ikke lønnen og arbeidstid som er hovedproblemet.

Men det er nettopp det problemet ligger. Under et foredrag på Persontrafik 2022 i Stockholm var dette et tema. De ønsket at sjåfører over 40 år skal få større innflytelse på tilpassing av arbeidstid og mindre delte skift. I tillegg må lønnen løftes opp på et nivå som gjør det attraktivt å bli bussjåfør.

I tillegg må en viske ut den skjeve forskjell mellom en som kommer gjennom nåløyet hos NAV og får førerkort dekket, og den som må søke om studielån og bare får deler av dette omgjort til stipend. En løsning er at alt går via Lånekassen, også de som omskoleres i arbeidslivet.

Og nå tilbake til Henry Fords løsning på mangel på arbeidskraft og at det var stor gjennomtrekk av arbeidere.

På 1920 tallet så slet Henry Ford og sitt selskapet Ford Motor Company med at de manglet medarbeidere og at mange forsvant til konkurrenter. Lønnen var da på 2,5 dollar pr. dag.

En dag så satte Henry Ford opp et regnestykke på tavlen og viste til deres overskudd året før og lønnen til alle ansatte på gulvet. Han foreslo og vedtok samtidig at lønnen skulle økes til 5 dollar dagen fra samme tid. Dette mente han gjorde at folk ville forbli i selskapet og nye ville komme til.

Mange mente på at han var gal og at selskapet ville gå nedenom å hjem. Men utrolig nok så ble også dette en suksess, slik som samlebånd produksjon han hadde innført noen år tidligere.

Dagen etter stod 10.000 menn å banket på døren for å søke om jobb hos Ford. Og resten av historien kjenner vi. Selskapet lever i beste velgående den dag i dag.

Også jeg tror på at en real lønnsøkning må til, og deltskift må i nye mindre grad benyttes. Eller så må en få betalt for de timene en faktisk er tilgjengelig for arbeidsgiver. I dag får mange kun betalt for 7,5 timer, men er kanskje i realiteten 11 timer på jobb.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.