Krav om bare utslippsfrie bybusser

Flere europeiske storbyer og en rekke miljøorganisasjoner i 11 land har i et brev til EU-kommisjonen bedt om at det bare skal selges bybusser uten utslipp i EU fra 2027. Men Norge ligger trolig foran i løypa.

I brevet til EU ber byene og organisasjonene om at kravet om utslippsfrie bybusser skal inngå i det kommende forslaget om CO2-standarder for nye, tunge kjøretøy. Man anser det nødvendig med nullutslipp fra bybussene for å gjøre luften i byene renere og for å bidra til å nå EUs klimamål. Med nullutslipp mener man elektriske- og hydrogendrevne busser.

Byene som står bak brevet til EU-kommisjonen er København, Hamburg, Paris, Rotterdam, Sevilla, Barcelona, Milano, Malaga, Valencia og Palma.

Nå er jo ikke Norge med i EU, men går det som myndighetene vil, skal 100 prosent av nye bybusser her til lands være elektriske i løpet av 2025. Det er litt uklart hva norske myndigheter mener (hørt det før?), men det ser ut som man definerer bybusser med alle busser som har ståplasser. Og med elektriske mener man trolig også hydrogendrevne brenselcellebusser.

Nå er det også en del europeiske storbyer som har forpliktet seg til å anskaffe bare utslippsfrie busser fra 2025. Blant disse er Barcelona, Berlin, Madrid, Roma og Warszawa. I tillegg kommer et antall byer som allerede i dag bare kjøper utslippsfrie busser. Det gjelder blant annet alle byer i Nederland, Danmarks seks største kommuner, Hamburg og London.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.