Rekordmange tar bussen i svenske Skellefteå

I en tid da kollektivtrafikkselskapene sliter med å få tilbake passasjerene etter pandemien, er det interessant å se at noen steder lykkes, Skellefteå i Nord-Sverige, for eksempel.

De siste seks månedene har antall reiser i lokaltrafikk her økt med hele 76 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. Men enda viktigere er det kanskje at det er registrert en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, altså før pandemien.

– At vi har kunnet hente oss inn igjen så raskt er blant annet et resultat av en storstilt satsing på kollektivtrafikken, og det siste halvåret har vi hatt flere reisende en noen sinne, sier Marie Larsson som er administrerende direktør i Skellefteå Buss.

 Hun fortsetter: – Det har skjedd en økning i hele landet, men jeg har ikke sett noe annet sted med samme vekst som her i Skellefteå. Økningen hadde ikke vært mulig uten modige politiske beslutninger som har muliggjort trafikkomleggingen med raskere linjer, nye soner og billettpriser, samt økning i frekvensen. Det har skapt bedre forutsetninger for arbeidspendling. Dessuten opplever Skellefteå en positiv vekst. Om Skellefteå skal kunne vokse og være en attraktiv plass å bo, er det viktig at flere velger et alternativ til personbilen.

Skellefteå Buss arbeider kontinuerlig for å utvikle kollektivtrafikken. Til sommeren lanseres for eksempel en ny mobilapp som skal forenkle og forbedre reisingen ytterligere. Videre har man startet et arbeid med å kunne kartlegge folks bevegelsesmønster gjennom anonymisert datasporing via mobiltelefoner. Dette vil gjøre det mulig å analysere folks bevegelser og endringer i reisevaner, noe som i neste omgang vil gjøre det lettere å fatte gode og fremtidsrettede beslutninger om kollektivtrafikken.

Les også: Satsing på lavtrafikk kan gi flere reisende også i rushet

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.