Nordisk Mobilitetskonkurranse

Under Kollektivkonferansen tidligere i november ble Nordisk Mobilitetskonkurranse utlyst. Vinneren vil oppnå økonomisk støtte på 840.000 kroner ved seks måneders utprøving av selvkjørende buss.

Aktører som kan sende inn sitt konkurransebidrag, er for eksempel kollektivselskaper, kommuner, fylkeskommuner, eiendomsutviklere, boligbyggere, boligforvaltere, helseinstitusjoner, fornøyelsesparker, næringsforeninger og transportoperatører. Det er også mulig for forskjellige aktører å samarbeide i utarbeidelse og gjennomføring av sitt bidrag. Søknadsfristen er 15. desember i år.

Det er Kongsberg By&Lab, ITS Norway og Applied Autonomy om står bak Nordisk Mobilitetskonkurranse. Samarbeidspartnerne uttrykker at målet med konkurransen er å bidra til økt forståelse for hvordan fremtidens mobilitetsløsninger kan bidra til mer mobilitet og god stedsutvikling med mindre arealforbruk, energibruk og ressursbruk, alt viktig for å oppnå bærekraftsmålene.

Vinneren får altså disponere en selvkjørende buss i et halvt år. Dette muliggjør at publikum kan prøve en tjeneste som de ikke har prøvd tidligere. Vinneren kan benytte bussen i egen merkevarebygging ved å foliere den selvkjørende bussen med samarbeidspartnere som spleiser på kostnadene. Et slikt prosjekt vil kunne bygge kunnskap om fremtidens automatiserte transport og kan utvikle nye rutekonsept. Andre effekter er at man kan være en pådriver for ressurseffektiv stedsutvikling, samt at selskapet får vist at man tar bærekraft på alvor og er en del av løsningen for atferdsendring mot utslippsfrie og attraktive alternativer for mobilitet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.