Bussen prioriteres frem i køen

At bussen havner i kø og bruker lenger tid enn nødvendig, er ingen stor nyhet. Men kanskje er det mulig å gi bussen en prioritet, uten at det går veldig mye ut over annen trafikk.

Det er dette man nå vil teste ut på fylkesvei 120 i Rælingen like utenfor Lillestrøm. Denne veien har betydelig morgenrush i retning mot Lillestrøm. Her vil Viken fylkeskommune prøve ut det man kaller proaktiv trafikkstyring. Over en gitt veistrekning skal induktive sløyfer i veibanen registrere når det er kø. Samtidig skal systemet registrere at bussen er på vei.

Bussen kommer altså kjørende, og det er kø foran. I motsatt retning er det mindre trafikk. Ved hjelp av trafikklys blir trafikken i begge retninger stanset og på en slik måte at det er fri bane for bussen i motgående kjørefelt. Så får bussen klarsignal til å kjøre og benytter motgående kjørefelt frem til et visst punkt hvor den svinger tilbake i «riktig» felt foran eller lenger frem i køen. Trafikkanalyser indikerer at bussen over en strekning på 1,53 km kan spare ett til to minutter i rushtrafikken. Samtidig ser det ut til at annen trafikk i praksis vil oppleve omtrent samme kjøretid som før.

Det har vært gjennomført en testfase med manuell dirigering. Data fra testfasen er blitt nøye analysert. Går alt slik man ønsker, vil det bli gjennomført en ny pilotfase med automatisk trafikkregulering ett år fra våren 2023. Faller dette heldig ut, kan det bli permanent drift.

Det er satt opp fire effektmål for prosjektet:

– Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og dermed en konkurransefordel fremfor bil
– Mindre arealbehov og lavere kostnader til infrastruktur (slipper eget kollektivfelt)
– Bedre mobilitet og lavere kostnader i transportsektoren
– Endrede trafikkvaner og adferd slik at trafikantene bruker mer kollektivtransport og i større grad går og sykler

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.