Hvor går veien videre i kollektivtrafikken?

«Mobilitet i omstilling» var temaet under Kollektivkonferansen 2022 i Oslo. 340 deltakere var fysisk til stede, mens så mange som 240 fulgte konferansen digitalt. God oppslutning, med andre ord.

Tittelen sier det meste om innholdet i konferansen. Kollektivtrafikken har vært gjennom en krevende tid på grunn av langvarig pandemi, og selv om vi nå stort sett kan oppføre oss og bevege oss som før, er vi på ingen måte tilbake der vi var før det brysomme viruset gjorde sitt inntog. For å kunne holde avstand til andre mennesker, gikk mange over fra å kjøre kollektivt til å sette seg i privatbilen. Og når folk ikke kunne reise på sine tradisjonelle ferieturer til utlandet, ble pengene man sparte brukt til blant annet elbiler. Etter pandemien har passasjerene kommet tilbake, men ikke i tilstrekkelig grad.

Den storstilte overgangen fra biler med forbrenningsmotor til elbiler har isolert sett vært en fordel når det gjelder utslipp fra transport. Men det har gått ut over kollektivtransporten og plassen på veier og gater. Mange, særlig innenfor kollektivtrafikken, hevder at elbilfordelene er blitt for gode. Men fjerner man fordelene, vil overgangen til strøm gå tregere, og det blir vanskeligere å nå klimamålene. Dilemma, kalles dette.

Samkjøring

Men kanskje kan man snu litt på problematikken og la personbilene i større grad bli en del av kollektivtilbudet? Samkjøring kalles dette, og nettopp samkjøring utgjorde en hel parallellseksjon under Kollektivkonferansen.

Det ligger vel i ordet. Samkjøring er når flere med samme transportbehov kjører sammen i en bil. I seg selv reduserer dette bilbruket på veien – for de det gjelder. Under konferansen ble vist til rekke eksempler på hvordan dette kan skje, både her i landet og ute. I de mer avanserte modellene er samkjøringen knyttet opp mot kollektivtrafikken. Da bedriver man samkjøring deler av den totale stekningen og reiser kollektivt resten. Det finnes forskjellige løsninger knyttet opp mot både vanlig kollektivtrafikk og bestillingstransport.

Ett av kollektivselskapene som nå ser nærmere på dette, er AtB, kollektivtransportforvalter i Trøndelag. Her ser man for seg muligheten til å teste ut modeller i utkantområder av Trondheim andre halvår 2023. Man ser for seg to mulige pilotprosjekter. Det ene kaller AtB Low-tech som bygger på at brukerne har periodebillett hos AtB, registrerer seg i en samkjørings-app og muligheter for intensiver for å velge samkjøring. Den mer vidtrekkende piloten kalles High-tech som bygger på en full utvikling og integrasjon i A6T-app. Det blir altså spennende å se hva dette

Å lokke folk tilbake

Kollektivtrafikkselskapene leter etter muligheter til å få folk tilbake kollektivtransporten. Blant annet Ruter har spurt de reisende om dette. Det har utkrystallisert seg tre hovedsvar:

– Folk vil reise når det passer dem (høy frekvens)
– Være sikre på å komme frem i tide (punktlighet)
– Reise på raskeste måte (reisetid)

Det kan nok være noen utfordringer med å tilfredsstille disse ønskene. Høy frekvens vet vi er viktig. Men mange steder sliter man nå med å få økonomien med å gå i hop. Hvis det resulterer i færre avganger, eller i verste fall ikke avganger i hele tatt, så mister man passasjerer.

De to siste punktene er spesielt kritiske når det gjelder busser (og trikker de få steder det finnes). Å tilfredsstille disse ønskene er krevende hvis det er for mye annen trafikk på veien.

Alt henger som kjent sammen med alt. Hvis ikke frekvensen er høy nok, tar gjerne folk privatbilen. Og da blir det kanskje så mye trafikk at det går ut over både punktlighet og reisetid.

Les også: Satsning på lavtrafikk kan gi flere reisende også i rushet

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.