Satsning på lavtrafikk kan gi flere reisende også i rushet

Tittelen kan synes selvmotsigende, men den svensk forskeren Joel Hansson ved Lunds Tekniske Högskola i Sverige konstaterer faktisk dette i en doktoravhandling. Det er vår svenske kollega Bussmagasinet.se som melder dette.

Han konklusjon er rett og slett at et bedre tilbud i de stillere tidene av døgnet gjør kollektivtrafikken tilgjengelig for flere reisende og at flere reiser også i de sterkere trafikkerte periodene. Forskeren har blant annet sett på hvordan reisemønsteret har endret seg da man bedret frekvensen i lavtrafikkperioder på regionale tog- og bussruter i Skåne.

Forskeren konstaterer rett og slett at antall reisende økte kraftig også i rushtrafikken da selskapene tettet luker i frekvensen i lavtrafikkperiodene midt på dagen og på kveldstid. Resultatet viser at det er viktig for de reisende at kollektivtrafikken er tilgjengelig hele dagen, selv om de kanskje i mindre grad benytter seg av tilbudet utenfor rushtiden.

I doktoravhandlingen peker forskeren på noen punkter som er viktige å tenke på når man vurderer satsing på flere turer i lavtrafikkperioder. Det er viktig å være tålmodig. Det tar en viss tid før effektene viser seg. Dessuten er det viktig ikke å vurdere den enkelte tur. Selv om det skulle finnes tomme avganger, kan det få store konsekvenser om en slik avgang innstilles. Det blir også pekt på at et bedre tilbud utenfor høytrafikkperiodene gjør kollektivtrafikken tilgjengelig for flere enn de som pendler til jobb eller skole. Alt i alt er hyppigere avganger i lavtrafikkperioder et kostnadseffektivt tiltak for å få flere reisende, slår forskeren fast.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.