Høringsrunde: Nytt system for veiprising

Statens Vegvesen og Skattetaten har fått i oppdrag av Finandepartementet til å se på en ny teknisk løsning for veiprising og bompenger. Snart kan kjøreruten din bli kartlagt og lagret.

Innen kort tid går høringsfristen ut på det som kan bli fremtidens innhenting av veiprising og bompenger. Statens Vegvesen og Skatteetaten har fått i oppdrag av Finansdepartementet på å se på nye tekniske løsninger som kan gi en mer riktig veiprising og bompenger.

I dag betaler bilistene bompenger for hver passering av en bomstasjon og veibruksavgiften ligger inni i drivstoffprisen. Nå ser de på muligheten å kombinere disse to i et nytt teknisk system. Og de har sett på ulike løsninger.

Et av forslagene er å beholde dagens bombrikkeordning og innføre en registering av kjøret kilometere. Dette kan for mange bli feil, da systemet ikke vil kunne skille mellom kjørte kilometere i Norge og i utlandet. Mens et system som er via app eller et GPS basert system er mer riktig.

Uansett har alle systemene fordeler og ulemper. Dagens system er det rimeligste å beholde. Men det blir krevende å få hentet inn riktig data på kjørelengde.

De mer avanserte systemene er kostbare, men kan også enkelt benyttes til å lære mer om trafikkflyt og ikke minst om en skal legge inn flere parametrere med tanke på miljøsoner med mer.

Utvalget som har sett på ulike løsinger har også testet svakheten med systemet. De har i samarbeid med forsvaret testet hva som skjer med bruk av GPS jammere. Men dette hadde liten påvirkning om systemet lagret data og hadde en forsikelse i opp- og nedlasting. Om kjøretøy rundt benytter GPS jammer, så påvirket ikke dette utstyret i testbilen.

Testet i Trondheim

Statens vegvesen har gjennomført en pilot i Trondheim for å vurdere modenhetsgraden av veiprisingsteknologi. Fokus i piloten har vært på driftssikkerhet, førerinteraksjon, brukeraksept, personvern og databehandling.

Utkjørt distanse ble logget ved GNSS bevegelse og var ikke knyttet til vegnett. Tunneler, broer og fergesamband ble identifisert spesielt. Utkjørt distanse sammen med geofence soner dannet grunnlaget for posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger.

Så vil tiden vise hvilket system som skal innføres. En vil se at dette tidligst vil bli begynt utrullet fra 2025.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.