Klimapris til Volvo i Dubai

På den såkalte UITP MENA-konferansen i Dubai nylig er Volvo tildelt «Climate and Health Award». Bakgrunnen er Volvos bidrag når det gjelder å elektrifisere kollektivtrafikken i Göteborg.

I tillegg er det også lagt vekt på at Volvo nylig har lansert det elektriske busschassiset BZL som vil kunne utgjøre et viktig bidrag til elektrifisering av kollektivtrafikken i store deler av verden.

Les mer om Volvo BZL

UITP er forkortelse for «Union Internationale des Transports Publics» eller litt mer forståelig på engelsk: International Association of Public Transport.

Volvo-leveransen til Göteborg omfatter 145 Volvo 7900 Electric leddbusser med tilhørende ladestruktur. Et nært samarbeid med trafikkselskapet Västtrafik og bussoperatøren Transdev var av avgjørende betydning for at overgangen skulle være vellykket.

De miljømessige fordelene har vært betydelige. Ifølge Volvo Buses er CO2-utslippene i bytrafikken redusert med 10% sammenlignet med de kjøretøyene som er erstattet og som gikk på fornybart drivstoff. Utslippene av nitrogenoksider er nesten halvert, og partikkelutslippene er redusert med nesten 20%.

– Vi er glade for at vårt bidrag til elektrifiseringen av kollektivtrafikken i Göteborg gjør at vi vinner denne viktige prisen, sier Ulf Magnusson, Europa-ansvarlig hos Volvo Buses. – Elektrifisering av 35% av bybussflåten over natten krevde omfattende planlegging, nært samarbeid med berørte parter og ekspertise. Prosjektet er en del av vår pågående strategi om å oppnå stille, ren og bærekraftig offentlig transport som kan bidra til å skape utslippsfrie byer over hele verden.

Mohamed Mezghani, generalsekretær i UITP sier: – UITP Awards feirer de mest ambisiøse og banebrytende prosjektene fra hele verden. Volvo Buses og Göteborg-leveransen overgikk forventningene på alle kriteriene vi har satt fro prisen. Vi følte at prosjektet utmerker seg ved å øke livskvaliteten i urbane områder ved å fremme offentlig transport, samtidig som det posisjonerer det som ryggraden i urban og lokal mobilitet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.