Sterk elbuss-økning i Europa i 2021

Registreringen av elbusser i Europa økte med hele 48 prosent i fjor sammenlignet med 2020. Antall nye batterielektriske busser i fjor ble 3.282. Siden 2012 er det registrert over 8.500 elbusser i Europa.

2021 var det første året hvor tre land registrerte mer enn 500 elbusser. Best var Tyskland med 555 enheter fulgt av Storbritannia (540) og Frankrike (512).

Markedsleder på elektriske busser i fjor var Solaris med 390 leverte busser. På andreplassen følger et Joint Venture mellom BYD og ADL med 375 enheter, og på tredjeplassen finner vi Mercedes-Benz med 333 eCitaro.

Også brenselcelle-busser hadde en kraftig økning i fjor. Totalt ble det registrert 158 enheter som representerer en økning på hele 236 prosent fra året før. Her er markedsleder Wrightbus (71) fulgt av Solaris (37).

Andelen batterielektriske busser var på 21,7 prosent i fjor, sammenlignet med 15 prosent i 2020 og 12 prosent i 2019. Også på andre måter ser man en kraftig miljø-fornyelse av den europeiske bussparken. Regner man inn alt som har alternativ fremdrift, altså alt som ikke går på fossil diesel, så var over 60 prosent av registreringene i fjor i denne kategorien.

Gassbusser

Gassdrevne busser hadde en nedgang på 2 prosent fra 2020 til 2021 og havnet på totalt 3.088 enheter. Men innenfor intercity-busser som går over litt lengre strekninger, hadde gassbusser en betydelig økning. Gassdrevne klasse 2 og klasse 3 busser havnet på totalt 863 enheter, mot 539 i 2020. At gass taper andel innenfor bybusser er kanskje ikke så rart nå som tilbudet av batterielektriske busser er klart økende. På lengre strekninger er gass fortsatt et meget godt alternativ når det gjeler alternativ fremdrift.

Bevegelse på elbuss-markedet

Elektrifisering av kollektivtrafikken med busser har dels medført at vi har fått andre leverandører på markedet enn de tradisjonelle og dels at veksten har vært veldig ujevn. Begge deler skyldes delvis at de forskjellige leverandørene har kommet på markedet på ulike tidspunkter. For eksempel ser vi at markedsleder Solaris har hatt en nedgang i registreringene fra 2020 til 2021, mens merker som Irizar, MAN, Mercedes-Benz og Iveco Bus alle har hatt en økning på godt over 100 prosent. Se ellers tabellen nedenunder.

Merke                              Registreringer 2021       Registreringer 202              Endring
Solaris                              390                                    406                                    – 3,9%
BYD – ADL                        375                                    190                                    97,4%
Mercedes-Benz              333                                    98                                      239,8%
Yutong                              303                                    153                                    98,0%
Iveco Bus                         274                                    113                                    142,5%
BYD                                   257                                    412                                    – 37,6%
Volvo                                211                                    217                                    – 2,8%
Irizar                                 201                                    25                                      704,0%
VDL                                   178                                    127                                    40,2%
MAN                                 134                                    25                                      436,0%
Ebusco                             132                                    109                                    21,1%

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.