Japansk/tyrkisk/amerikansk samarbeid

Overgangen til elektrisitet som fremdrift for bybusser skaper samarbeid over landegrensene. Ett av de ferskeste strekker seg rundt mye av jordkloden, fra Japan via Tyrkia til vestkysten av USA.

Anadolu Isuzu er et Joint Venture mellom Japan-baserte Isuzu Motors Co. og de Tyrkia-baserte selskapene Anadolu Group, Itochu Co. og HICOM. I arbeidet med Isuzus City Volt elektriske busser er det inngått et samarbeid med California-selskapet Proterra, som dermed kommer inn på det europeiske kollektivtransport-marked for første gang.

Den nye generasjonen City Volt fra Anadolu Isuzu vil bli utstyrt med batterisystemer fra Proterra. Det gjelder både 12- og 18-meters bybusser. Alt etter batteripakker får bussene en rekkevidde fra 200 til drøyt 400 km.

– Som et fenomen som har uoversiktlige effekter som berører livene våre på mange måter, kan klimakrisen ha vidtrekkende konsekvenser på mellomlang og lang sikt når det gjelder økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Det er derfor vi ser på fremgang for elektriske kjøretøy som en utvikling og et vekstområde som fremmer en bærekraftig fremtid. Vi kommer til å fortsette å jobbe med mange utviklingsprosjekter, inkludert midibuss- og lastebilprosjekter. I tråd med vår visjon vil jeg gjerne si at jeg er så glad for å jobbe sammen med en innovasjonspartner i verdensklasse som Proterra, uttaler Tuğrul Arıkan, daglig leder i Anadolu Isuzu.

– Proterra er glade for å jobbe med en sterk produsent som Anadolu Isuzu for å bringe vår utprøvde batteriteknologi til det europeiske kollektivtransport-markedet. Europa har lenge vært en global leder i overgangen til nullutslippstransport. Teknologien som driver Proterras velprøvde flåte av busser i Nord-Amerika, kan også fungere for lokalsamfunn over hele Europa. Vi deler visjonen om et sunnere miljø med teamet i Anadolu Isuzu og ser frem til å bygge videre på denne suksessen når vi hjelper til med å utstyre enda flere rene, stillegående elektriske kjøretøy rundt om i verden, sier Gareth Joyce, president i Proterra.

Les også

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.