360 graders kamera for Mercedes-Benz og Setra

Nå kan snart et utvalg av Mercedes-Benz og Setra busser leveres med kamerasystemer for optimal sikt rundt hele kjøretøyet.

Dette skjer allerede fra første kvartal 2022. En rekke solobusser kan fra da leveres med slike systemer hvor fire kameraer sørger for å dekke hele området rundt bussen (360 grader). Leddbusser får tre 270 graders kameraer som dekker sidene på bussen bak leddet og bakover. Bedre sikt rundt bussen øker sikkerheten, særlig når det gjelder myke trafikanter som fotgjengere og syklister. Selv med dagens god utvendige speil finnes det dødsoner hvor sjåføren ikke har direkte sikt eller sikt via de utvendige speilene.

Når bussen kjører ut fra holdeplassen, er kameraene aktive opp til en hastighet av 35 km/t, samt i høyere hastigheter når sjåføren betjener retningslysene. Når hastigheten reduseres, aktiveres kamerasystemet fra 32 km/t.

Sjåføren får skjermbildene på en 10 tommers monitor med delt skjerm. På den ene delen får man et 360 graders bilde av området rundt hele bussen. Den andre skjermdelen viser et bilde som er avhengig av kjøresituasjonen, for eksempel om retningslyset er slått på, eller om sjåføren har lagt in revers. I alt kan det vises fem forskjellige skjermbilder på denne delen av skjermen. I tillegg til at det vises bilder som er aktuelle for kjøresituasjonen, kan sjåføren manuelt velge et spesielt bilde etter behov. Kamerasystemene kommer i tillegg til bussens konvensjonelle speil.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.