Overvåker fjellparti inn til Måbødalen

Det rasutsatte fjellpartiet Tussafoten i Øvre Eidfjord skal kontinuerlig overvåkes.

Syv fjellpartier er klassifisert med høy risiko av NGU (Norges geologiske undersøkelse). Disse overvåkes kontinuerlig av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som i tillegg til å forvalte vassdrag og energiressursene våre også er ansvarlig for skred-, flom- og rasforebygging.

Tre av de mest kjente fjellpartiene som er klassifisert som høyrisikopartier er Åkneset, Mannen og Nordnesfjellet. Cautus Geo har oppdrag på alle disse. Nå er enda et rasutsatt fjellparti i søkelyset for å klassifiseres med høy risiko. Også der er Cautus Geo inne med utstyr for kontinuerlig overvåking.

– På Tussafoten på 1100 meter over Øvre Eidfjord og Eidfjordvatnet er et større fjellparti i bevegelse. Fjellsprekken eller bakveggen av området er 700 meter lang, og deler av fjellpartiet beveger seg med opptil 5 centimeter i året. I området under fjellsprekken er det mye ustabile steinmasser, sier seksjonsleder Lars Harald Blikra i NVE.

– Overvåkning av naturfarer, stabilitet i fjell og løsmasser er en del av vår kjernevirksomhet. Slik har det vært siden overvåkningen av Nordnesfjellet i 2009 og Mannen i 2010. Vi er glade for å jobbe sammen med NVE for å bidra med kontinuerlig overvåkning også på Tussafoten, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Han var selv med på å etablere instrumentering for kontinuerlig overvåkning på Tussafoten tidligere i høst.

 Under klassifisering

Tussafoten er per dato ikke klassifisert som høyrisikoparti.

– Klassifiseringen er ennå ikke avsluttet, men vi er i ferd med å gå fra periodisk til kontinuerlig overvåking av fjellpartiet. Bakgrunnen er blant andre de påviste bevegelsene, sier Blikra.

Blikra og hans kolleger i NVE har hatt periodisk overvåkning av fjellpartiet en tid. Bevegelser i det rasutsatte fjellpartiet ble avdekket av radarbilder fra satellitt.

– Radardataene var viktige for å undersøke området nærmere. Nå har vi bedre dokumentasjon på hva som skjer. Den viser at det er bevegelser. Et større fjellskred kan true Øvre Eidfjord og også gi mulig flodbølge i Eidfjordvatnet. Det er grunnen til at vi vil inn med mer instrumentering og overvåke og følge bevegelsene kontinuerlig. For oss handler det om å sikre liv og helse, sier Blikra.

Anslag viser at over ti millioner kubikkmeter steinmasser kan komme dundrende ned fjellsiden mot Øvre Eidfjord.

– Mest trolig kommer det ikke et stort skred som tar med seg alt, men skred kan ikke matematisk beregnes og forutsies. Derfor er kontinuerlig overvåkning metoden vi benytter. Da kan vi følge med på utviklingen og kommunen kan iverksette beredskapstiltak som gjør at liv og helse ikke settes i spill, sier Blikra.

Startet i 2018

Siden 2018 har NVE overvåket Tussafoten med InSAR. Cautus Geo har bistått med instrumentering i fjellpartiet siden 2019. Da ble de første satellittreflektorene montert på fjellpartiet av NVE.

– I høst har vi installert utstyr for kontinuerlig overvåkning av området på 1100 meter, sier Krangnes.

Når fjellpartier klassifiseres med høy fare eller sannsynlighet, får det konsekvenser. Det påvirker blant annet arealplaner og byggemuligheter. Men først og fremst handler det om å sikre liv og helse gjennom kontinuerlig overvåkning.

– Det betyr at vi holder det under løpende oppsyn. Etablerer rutiner for tiltak og beredskap, setter alarmgrenser for terskelverdier og daglige rutiner for gjennomgang av overvåkingsdata, sier Blikra.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.