Vil utvikle hydrogenbusser

HyFleet er navnet på et prosjekt for utvikling av hydrogenbusser. Deltakere i prosjektet er Flixmobility, Freudenberg Fuel Cell E-Power Systems og ZF Friedrichshafen, alle solide tyske virksomheter.

Flixmobility, som er sterkt inne på busstjenester i Europa og USA, blant annet Greyhound «over there», uttaler at samarbeidspartnerne ønsker å teste og ta i bruk hydrogenbusser på europeiske fjernstrekninger fra 2024. Den ideelle klimaorganisasjonen Atmosfair er også med, og «en europeisk bussprodusent» skal være med i det videre prosjektet.

– Brenselceller som drivteknologi er en del av den grønne mobilitetsskiftet og gir produsenter muligheten til å forme fremtiden for bærekraftig mobilitet, sier André Schwämmlein, medgründer og administrerende direktør i Flixmobility. Hydrogen gir store muligheter fordi det kan gi den nødvendige rekkevidden på minst 500 kilometer, og det tar ikke lenger tid å tanke enn en tilsvarende dieselbuss. Brenselcellebusser kan i fremtiden erstatte dieselbusser på lange turer. Selskapet ønsket kun å bruke grønt hydrogen som blir produsert bærekraftig og med fornybar energi.

I den første fasen av HyFleet-prosjektet utvikler Freudenberg et brenselcellesystem som skal testes direkte i en demonstrasjonsbuss, ifølge prosjektpartnerne. – Vi trenger løsninger på lang sikt, sier Claus Möhlenkamp, administrerende direktør i Freudenberg Sealing Technologies. – Sammen med våre partnere ZF Friedrichshafen AG og Flixmobility utvikler vi nå det vitenskapelige grunnlaget for rask industrialisering og oppskalering av teknologien, sier han.

Det ligger an til at prosjektet får støtte fra de tyske transportmyndighetene.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.