Scania slutter seg til avtale om utslippskutt

Scania har sluttet seg til et globalt såkalt Memorandum of Understanding (MoU) om utslippsfrie lastebiler og busser, kunngjort på klimatoppmøtet i Glasgow.

Avtalen gjelder en koordinert innsats fra regjeringer og industriledere som har blitt enige om å støtte og jobbe mot MoU-målene og for å legge til rette for netto-null karbonutslipp innen 2050.

– Vi støtter denne globale avtalen om nullutslippskjøretøy som en del av et bredere arbeid for å akselerere skiftet mot bærekraftig transport, sier Scanias toppsjef Christian Levin. -Vi vil gjøre vårt for å legge til rette for skalering av løsninger raskere og mer kostnadseffektivt, ikke minst gjennom initiativer som stimulerer til utbygging av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy, legger han til.

Produsentene av mellomtunge og tunge kjøretøyer som støtter denne avtalen, har som mål å nå 30 prosent salg av nullutslippskjøretøy innen 2030. Videre ønsker underskriverne at mer enn 90 prosent av salget på verdensbasis skal være nullutslippskjøretøy innen 2040 og erkjenner at gjenværende salgsandel i 2040 skal være drevet av 100 prosent fossilfri energi, rapporteres det fra Glasgow.

Hovedpunktene i avtalen er:

– Ledende land ønsker å nå 100 prosent salg av nye utslippsfrie lastebiler og busser innen 2040.

– Personbiler, varebiler, lastebiler og busser er alle på vei mot 100 prosent nullutslipp og i tråd med målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

– Utslippsfrie lastebiler og busser gir ikke bare klima- og helsefordeler, men driver også frem nye investeringer, teknologi-innovasjon, rene teknologijobber og energisikkerhet.

Bedre og rimeligere teknologi

– For lenge har det vært vanskelig å dekarbonisere mellomtunge og tunge kjøretøyer, men teknologien forbedres raskt, og kostnadene reduseres i et betydelig tempo, så nå er tiden inne for å øke hastigheten. Ikke bare for klimaet. Alle har rett til å puste ren luft, sa Steven van Weyenberg, miljøvernminister i Nederland, som er en av underskriverne av det nye Memorandum of Understanding (MoU) om utslippsfrie mellomtunge og tunge kjøretøy.

Globalt representerer lastebiler og busser rundt fire prosent av veiflåten, men står for 36 prosent av klimagassutslippene, samt over 70 prosent av utslippene av nitrogenoksider som bidrar til lokal luftforurensning.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.