Yrkestrafikkforbundet: Våre fem utfordringer til partiene

Leserinnlegg: Yrkestrafikkforbundet (YTF), organiserer ansatte innen buss, godstransport, lager og logistikk. Her er våre utfordringer til de politiske partiene foran stortingsvalget 2021.

1. Gjenreis kollektivtrafikken etter pandemien

Under pandemien har det vært en dramatisk nedgang i bruken av kollektivtrafikk. Endrede reisevaner og økt bruk av hjemmekontor kan bety et langvarig fall. I tillegg er det grunn til å frykte at mange vil kvie seg for å gå om bord på en stappfull buss. Det vil kunne bety at man må ha økt kapasitet i kollektivtrafikken for å kunne betjene samme antall passasjerer. Summen av dette er at det trolig må brukes mer ressurser etter pandemien for å nå målet om at flere skal reise kollektivt. For å nå klimamålene utfordrer Yrkestrafikkforbundet partiene til å øke innsatsen for få flere til å reise kollektivt.

2. Bekjemp sosial dumping i transportbransjen

Transportnæringen er preget av stor internasjonal konkurranse og et stort innslag av sosial dumping. Selv om det har vært en økning i tekniske kontroller de siste årene, må dette intensiveres ytterligere og kombineres med kontroll av lønns- og arbeidsbetingelser. Vi utfordrer partiene til å styrke kontrollmyndighetene og sørge for en mer effektiv kontroll av de allmengjorte lønnsvilkårene innen godstransport og turbuss.

3. Gjør bussene til trygge arbeidsplasser
I motsetning til lastebiler, er det lite beskyttelse i frontpartiet på bussene. Med andre ord er førerplassen i bussene svært lite beskyttet, og sjåførene er svært utsatte hvis det skulle skje en ulykke. Selv personbiler har bedre beskyttelse i front enn de fleste busser. Det må derfor stilles krav om bedre kollisjonsbeskyttelse i busser gjennom nasjonale, nordiske og europeiske standarder. Fylkeskommune bør også stille krav til at de bussene som skal benyttes i anbudskjøring er de sikreste som finnes, og de må legge press på produsentene. Vi utfordrer partiene til å innføre nasjonale krav og jobbe for internasjonale krav som vektlegger sjåførens sikkerhet i buss.

4. Gi yrkessjåførene mulighet til å ta pauser langs vegen

For trafikksikkerheten og arbeidsmiljøet langs norske veger, er det viktig at antallet døgnhvileplasser økes. Det må fra myndighetenes side legges større press på å følge opp den nasjonale planen for døgnhvileplasser. I tillegg må det startes et arbeid for å planlegge flere døgnhvileplasser enn de 80-90 som omfattes av den nasjonale planen. Sett i forhold til avstander og antall lastebiler på norske veger er dette for lite. Vi utfordrer partiene til å sørge for en kraftig økning i antallet døgnhvileplasser langs norske veier.

5. Styrk det organiserte arbeidslivet – øk fagforeningsfradraget
Den norske modellen er avhengig av at både arbeidsgivere og arbeidstakere er organisert. Et virkemiddel for å få flere til å bli fagorganisert, er at man får skattefradrag for deler av kontingenten. Beløpet har dessverre stått fast i mange år. Vi utfordrer derfor partiene til å doble fagforeningsfradraget, slik at det blir enklere for arbeidstakere å organisere seg.

Jim Klungnes,
forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.