Strengere anbudskrav kan utelukke bussprodusenter

Svenske Bussmagasinet melder søndag at Skånetrafiken vil endre sine anbudskrav for å sikre at ikke menneskerettighetere blir brutt. Dette kan bety at enkelte produsenter blir utelukket fra å kunne tilby busser i fremtidige anbud.

Bussmagasinet.se melder søndag at Skånetrafiken skjerper kravene til tilbydere. Skånetrafiken vil i fremtidige anbud sette krav til at ikke menneskelige rettigheter eller arbeideres rettigheter krenkes eller har blitt krenket. Dette kan i praksis si at enkelte produsenter kan bli utelukket fra å tilby busser. Enkelte kinesike selskaper har fått mistaken rettet mot seg at de ikke følger menneskerettighetene fult ut.

«Vi er kjent med at kjøretøyindustrien internasjonalt betraktes som en høyrisikobransje når det kommer til dette, og derfor gjør vi det tydeligere i våre krav disse punktene som går på sosial bærekraft», sier Iris Rehnstrøm som er miljø og bærekraftsansvarlig hos Skånetrafiken.

Produsentene som ønsker å være med i anbudskonkurransen fremover må vise til at det produseres under forhold som er i samsvar med FNs menneskerettighetsregler.

«Vi kan ikke bare ekskludere visse land og si nei til for eksempel kinesiske busser. Og selv om det er vanskelig å følge produksjonen i et land med høy risiko for menneskerettighetsbrudd, må transportselskaper vise at kjøretøyene er produsert under forhold som er OK, har vi et ansvar for å sikre at kravene vi stiller i våre anskaffelser blir etterlevd», sier Iris Rehnström til Bussmagasinet.no

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.