Reagerer på forskjellsbehandling

KrF lederen Kjell Ingolf Ropstad har gått ut i media å sagt at han vil forsøke å hjelpe de to kriserammede organisasjonene Hvite Busser og Aktive Fredsreiser. Dette reagerer turbussbransjen på. De mener at dette vil bety en forskjellsbehandling.

Aktive Fredsreiser og Hvite Busser er kjent for sine mange reiser til historiske steder. Mange skoleklasser har i løpet av årene besøkt fangeleieren Auschwitz. Etter at pandemien slo inn over oss, så har det ikke vært mulig å ta ungdommen med på slike turer. Nå står de to organisasjonene i fare for å gå konkurs.

KrF leder Kjell Ingold Ropstad gikk forleden ut i media å ville støtte disse to selskapene. Han ønsket å se om det var mulig å endre støtteordningen til Regjeringen slik at disse kunne reddes fra konkurs.

«Det er jo fint at de vil støtte turopperatører – men skjønner ikke helt hvorfor de skal forfordele de 2 stiftelsene Aktive Fredsreiser og Hvite Busser i forhold til andre turopperatører», sier en oppgitt turbusseier, Arne Johan Fossum.

Fossum har i lengere tid ledet gruppen av turbusseiere som har kjempet en fortvilet kamp om å få endret støtteordningen fra Regjeringen. Støtteordningen har slått galt ut for mange turbusselsksaper som eier bussene selv, og som driver med bestillingsturer.

«Det hevdes at Aktive Fredsreiser ikke har fått støtte på lik linje med andre bedrifter. Det som dekkes er jo faste uungålige utgifter. Utgifter til reisegaranti, løyvegaranti og klagenemda for pakkereiser er iflg Næringsdepartementet ikke uungålige faste kostnader selv om de er lovpålagt. Begge organisasjonene har jo ingen store kapitlkostnader da de kun leier transportmateriellet», sier Fossum og mener de burde stilles på lik linje som hele turbussbransjen.

For en tid siden så skiftet de to selskapene også organisasjonsform fra selskap til stilftelse, noe som innebærer at de ikke lenger betaler skatt på lik linje som selskaper. Og i tillegg fikk Hvite Busser fått 1 million kroner i omstillingsmiddler fra Innovasjon Norge.

«VI har vært rammet av koronapandemien nå i over 1 1/2 år. De som sliter burde ha redusert antall ansatte på et tidigere tidspunkt som alle andre i bransjen. Mange av reiselederne som leies inn på slike turer er ofte selvstendig næringsdrivende og må selv søke om støtte for sine tap», forklarer Fossum som mener det er helt feil om staten særbehandler disse to organisasjonene, mens resten av turbussbransjen ligger nede for telling.

«Jeg finner det helt feil at staten skal komme med særordninger for disse 2 stiftelsene i forhold til andre turopperatører som sliter med de samme problemene og utfordringene», sier Fossum.

Ser fremover, men veien er lang

«Mitt hovedsatsningsområde har vært inntegningturer. De har jeg holdt på med siden 2007. Det er vel den delen av bransjen som har gått sånn nogenlunde i denne tøffe tiden. Busstransport, gruppeturer med lag og foreninger har vært på nesten 0  nivå siden Coronaen inntraff. Så inntegning er stort sett det som har fungert for mange av oss», forklarer Fossum.

«Men markedet har vært trått og er fortsatt tregt. Stor skepsis i markedet til å reise og media sprer mest frykt for gruppereiser. Fokus er nå litt endret reisemål – droppet utenlandsturer – mer fokus på Norge. Jeg har kuttet alle kostnader som er mulig, redusert annonseaktivitet med mer», legger han til.

Men veien tilbake til en god og trygg drift er ikke enkel. Lite hjelp fra politikere og dårlige støtteorninger har gjort at selskapene har måtte bygge seg ned. Dette vil ta tid å bygge opp igjen. Og i tillegg vil det ta tid å få publikum til å reise igjen. Mange er redde, ofte påvirket av media og Regjeringen som har frarådet det aller meste av reiser.

«Så får vi håpe at ting endrer seg etter hvert og at vi kommer tilbake til normalen. Men det tar lengre tid før reiselivet er tilbake. Det er ikke bare og åpne døren til kontoret så stormer kundene inn – det skal jobbes mye og kreativt for å få dette til.
At regler og smittesituasjoene endres dag for dag så gjør ikke det situasjonen enklere. Dessverre er det veldig mange utfordringer fremdeles», avslutter Fossum.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.