Vurderer å gi opp grunnet useriøs konkurranse

Ulovlig og uakseptable konkurranseforhold i bussbransjen har gjort situasjonen helt håpløs for enkelte i bussbransjen. Paulsen Buss AS har forsøkt å drive lønnsom bussdrift til og fra Torp flyplass i over et år. Nå vurdere de å legge ned ruten grunnet det de kaller useriøse aktører som kjører uten å ha alle papirene i orden.

«Etter utallige henvendelser til samferdselskontoret, politiet og Statens vegvesen samt samferdselspolitiske ledere, har det ikke skjedd noen verdens ting med konkrete tiltak i den ulovlige busstransporten til og fra Torp flyplass. Her kjører flere andre selskaper på turvongnløyve på rutetransport som krever ruteløyve. Vi konturerer med 3 forskjellige aktører, alle med tilknytning til utlandet som kjører Horten – Torp – Horten», sier Jan Stiansen hos Paulsen Buss AS.

«I tillegg har vi kontrolletater som er mer opptatt av ansvarsfraskrivelse og feige ledere som ikke tør og ta upopulære avgjørelser», legger han til.

Nå er det slutt på tålmodigheten fra Paulsen Buss AS sin side.

«Etter å ha holdt på i snart 1 år med telefoner og møter, har det enn en gang vist at de som har muligheter og hjemmel til å iverksette kontroll og andre sanksjonstiltak, stikker halen mellom beina og skylder på «de andre». Statens vegvesens som skal ha både kompetanse og kontrollmyndighet med hensyn til kontroll av tunge kjøretøy, vilkår for bruk med løyver, kabotasje osv. samtidig som de har sanksjonsmuligheter iht. samferdselsloven, stikker de halen mellom beina og unnviker problemet,» forklarer han irritert.

Dette har resultert i at de løyvepliktige rutetransportene mellom både Oslo og Horten til Torp nå har eskalert.  Det blir helt håpløst for mange å konkurrere på denne måten.  Bransjen kjenner til bestemmelsene, men når kontrollmyndighetene snur ryggen til og tydeligvis ikke evner å ta tak i de reelle problemene, eskalerer dette bare.

«Skal en som driver på lovlig og betaler skatter og avgifter med mer måtte behøve å avvikle transporttilbudet fordi selskaper tilknyttet utlandet tar over hele vårt eksistensgrunnlag,» spør Stiansen.

NHO Transport v/Torstein Clausen Jystad, næringspolitisk rådgiver, har sendt flere henvendelser til ledere i Statens vegvesen uten å få svar tilbake. NHO mener att det kreves ruteløyve for denne typen rutetransport.

Vestfold Fylkeskommune v/ juridisk rådgiver. Daniel Masbø Hansen har anmodet vegvesenet om å stoppe denne ulovlige transporten uten ruteløyve. De har heller ikke blitt hørt.

Krim gruppa til vegvesenet ved Kjetil Gromstad har uttalt til Stiansen at det ikke er tvil om at denne busstrafikken fra Horten – Torp – Horten er rutekjøring og krever ruteløyve.

Staten Vegvesen, Vegdirektoratet v/Anette Hauge har i skriv av 15.02.19 uttalt at  dette er ulovlige transporter. Her må dem ha ruteløyve.

Også Unibuss har i flere år prøvd å stoppe denne ulovlige transporten fra Oslo – Torp – Oslo uten hell. Det er observert 24 minibusser som kjører rutetrafikk på Torp under en opptelling for kort tid siden.

«Hva er problemet og hvorfor blir det ikke gjort noe,» Spør Stiansen.

«Ifølge Ledere for Statens vegvesens utekontrollgruppe i Vestfold og Telemark, Torstein Trogstad så sier han til meg at det er problematisk med kontroll- og oppføling av slike saker. Har myndighetene kunnskap nok om dette? Statens vegvesens egen krimgruppe skulle ta tak i problemet men også de står uten resultater. Samferdselskontoret henviser til Statens vegvesen. Og når en ber politiet ta affære, så har ikke de detaljkunnskaper om problematikken og de har meddelt at de tar seg av det juridiske og strafferettslige etter anmeldelser om ulovligheter,» avslutter en sterkt fortvilet busseier.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.