Volvo Trucks engasjerer seg i ladenettverk

Volvo Trucks åpner et landsdekkende nettverk av offentlig tilgjengelige hurtigladere for elektriske lastebiler og busser i Sverige. Andre markeder følger etter hvert.

Et nettverk for hurtiglading av elektriske nyttekjøretøy er en sentral brikke i overgangen til mer bærekraftig tungtransport. I Sverige er det planlagt å åpne omtrent 130 ladestasjoner i 2023 og 2024. Stasjonene er drevet av forskjellige selskaper, og Volvo Trucks er en av partnerne som er involvert.

Den nye tjenesten er åpen for alle merker og viser alle ladestasjoner som egner seg for tunge kjøretøy, uavhengig av hvem som driver dem. Brukeren kan betale for ladingen via den nye plattformen. Om kort tid vil også forhåndsbooking av ladetid være mulig, heter det i en pressemelding fra Volvo.

Og Milence

Den nye tjenesten kommer i tillegg til at Volvo er delaktig i utbygging av ladeinfrastruktur via Milence som er en samarbeidsløsning hvor også Daimler Truck og Traton Group deltar. Partnerskapet vil resultere i installasjon og drift av minst 1700 ladepunkter med høy ytelse og strøm fra fornybare kilder. Ladepunktene skal ligger ved eller nært hovedveier og logistikk-knutepunkter over hele Europa. Infrastrukturen vil tilby lading til alle tunge batterielektriske kjøretøy uavhengig av merke.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.