Volvo og Mercedes-Benz sammen om brenselcelleteknologi

I jakten på det grønne skiftet har Volvo Group og Daimler Truck gått sammen om å utvikle brenselcelleteknologi for tyngre kjøretøy som busser og lastebiler. Avtalen er uforbliktene ved skrivende stund, men skal utvikles til et 50/50 felles selskap.

”Transport og logistikk holder verden i bevegelse, og behovet for transport vil fortsette å vokse. Virkelig CO2-nøytral transport kan skje gjennom elektriske drivlinje med energi som kommer enten fra batterier eller ved å konvertere hydrogen om bord til strøm. For at kjøretøyet kan takle store belastninger og lange avstander, er brenselceller ett viktig svar og en teknologi der Daimler har bygget opp betydelig kompetanse gjennom sin Mercedes-Benz brenselcelleenhet de siste to tiårene. Dette fellessatsingen med Volvo-konsernet er en milepæl i å bringe brenselcelle-drevne lastebiler og busser på våre veier,» sier Martin Daum, styreleder Daimler Truck AG og styremedlem i Daimler AG.

”Elektrifisering av veitransport er et sentralt element i å levere det såkalte «Green Deal», et karbonnøytralt Europa og til slutt en karbonnøytral verden. Å bruke hydrogen som bærer av grønn strøm til å drive elektriske tunge kjøretøy i langdistanseoperasjoner er en viktig del av puslespillet, og et komplement til batterielektriske kjøretøyer og fornybare drivstoff. Det er bra for våre kunder og for samfunnet som helhet å kombinere Volvo-konsernet og Daimlers erfaring på dette området for å få fart på utviklingen. Ved å danne dette felles selskapet, viser vi tydelig at vi tror på brenselceller til hydrogen i kommersielle kjøretøy. Men for at denne visjonen skal bli realitet, trenger andre selskaper og institusjoner også å støtte og bidra til denne utviklingen, ikke minst for å etablere den nødvendige infrastruktur for drivstoff, sier Martin Lundstedt, konsernsjef og konsernsjef i Volvo Group.

Volvo Group og Daimler Truck AG vil være 50/50 partnere i «joint venture» selskap, som vil fungere som en uavhengig og autonom enhet, med Daimler Truck AG og Volvo Group som fortsatt vil være konkurrenter på alle andre forretningsområder. Sammen vil de kunne redusere utviklingskostnadene for begge selskaper og akselerere markedsinnføringen av brenselcelle-systemer i produkter som brukes til tungtransport og krevende oppgaver som langtransport med mer. I sammenheng med dagens økonomiske nedgangstider har samarbeid blitt enda mer nødvendig for å nå «Green Deal»-målene innenfor en mulig tidsramme.

Den signerte foreløpige avtalen er uforpliktende. En endelig avtale forventes innen 3. kvartal og avsluttes før utgangen av 2020. Alle potensielle transaksjoner er underlagt undersøkelse og godkjenning av de ansvarlige konkurransemyndighetene.

Fakta: Drivstoffceller og hydrogen som drivstoff

• En hydrogenbrenselcelle konverterer den kjemiske energien til drivstoffet, i dette tilfellet hydrogen og oksygen (i luften) til elektrisitet. Elektrisiteten driver de elektriske motorene som driver et elektrisk kjøretøy.

• Det er to hovedmåter å produsere det nødvendige hydrogenet på. Såkalt grønt hydrogen kan produseres lokalt på bensinstasjonen ved å bruke strøm til å konvertere vann til hydrogen. Blått hydrogen forventes å bli produsert fra naturgass ved å bruke karbonfangstteknologi for å lage et karbonnøytralt drivstoff.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.