Ruter øker avgangene igjen

Mandag 27. april gjenopptas det ordinære rutetilbudet for kollektivtrafikken i forbindelse med at skolenes 1.-4.-trinn starter opp igjen. Det skal fortsatt være mulig å holde avstand hvis du må reise kollektivt, men oppfordringen om å ikke reise, gjelder fortsatt.

23. mars innførte Ruter et tilpasset tilbud med færre avganger for å prioritere ressursene riktig, og sikre tilgang til nok førere. Endringene tilsvarte en reduksjon på rundt 15 prosent. Ettersom samfunnet gradvis gjenåpner vil Ruter gå tilbake til tilnærmet ordinært rutetilbud fra mandag 27. april, slik det opprinnelig var satt opp i rutetabellene.

Fremdeles gjelder oppfordringen om å unngå å reise kollektivt hvis man ikke må.

– Av smittevernhensyn ble tilbudet tatt ned tilsvarende ferietrafikk i slutten av mars. Når vi nå opplever en liten og gradvis gjenåpning av samfunnet, er det naturlig at Ruter gjenopptar ordinær drift. Jeg vil likevel komme med en klar oppfordring: Vi er ikke i en normalsituasjon, så fortsett å unngå å reise kollektivt hvis du ikke må, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Ruter har opplevd en kraftig nedgang i antall reisende den siste måneden og er takknemlig for at befolkningen følger myndighetenes råd.

– Den siste måneden har vi erfart at folk stort sett følger rådene. Det er bra. Førerne og alle ansatte i kollektivtrafikken har stått på så langt og gjør virkelig alt de kan for å holde hjulene i gang. Fremdeles gjelder avstandsreglene og at man ikke skal gå om bord dersom det ikke er mulig å holde anbefalt avstand. Sammen med Sporveien og operatørselskapene skal vi fortsatt opprettholde kollektivtilbudet og ivareta smittevernhensyn for kunder og medarbeidere, sier Bernt Reitan Jenssen.

Skoleskyssen starter opp igjen

For skoleskyss i Viken er det snakk om 3400 elever som er berettiget skoletransport for 1.- 4. trinn, fordelt på 143 barneskoler. Inkludert i dette elevtallet er de som har innvilget spesialskyss. Ruters ansvar er å sikre tilstrekkelig kapasitet slik at anbefalt smittevern kan ivaretas. Antall skoleskyssberettigede elever som faktisk vil benytte skoleskyss vil trolig være lavere i starten enn de som har fått innvilget skoleskyss, men kan øke gradvis i dagene og ukene etter mandag 27. april.

Det vil være behov for god dialog mellom skole, operatør og Ruter for å følge utviklingen.

Ruter oppfordrer alle til å følge reiserådene

Våre generelle reiseråd er utarbeidet ut fra smittevernhensyn, og bygger på myndighetenes utvidede og skjerpede retningslinjer. Reiserådene gjelder syv dager i uken, hele døgnet.

•             Ikke reis hvis du ikke må – bruk sykkel eller gå hvis du har mulighet.

•             Vis hensyn og hold anbefalt avstand.

•             Ikke gå om bord hvis du ikke kan holde anbefalt avstand– vent på neste buss/trikk/T-bane/båt.

•             Reis utenom rushtid hvis du kan.

•             Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise kollektivt.

•             Følg alle anbefalinger fra myndighetene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.