Volvo investerer i programvare

Volvo Group Venture Capital AB investerer i Optibus Ltd som utvikler og markedsfører optimerings-programvare for planlegging og administrasjon av kollektivtrafikk.

Investeringen fremhever selskapenes felles forpliktelse til bærekraftige bussflåter og mer effektiv transportdrift, heter det i en melding fra Volvo.

Bærekraftig kollektivtransport av høy kvalitet kan oppnås gjennom industriomfattende digitalisering og kjøretøyelektrifisering. Som en del av Volvo Group vil Volvo Group Venture Capitals være med på å fremskynde digitaliseringen og elektrifiseringen av den globale kollektivtransportsektoren. Optibus-løsningen er i bruk i 1000 byer i 26 land over hele Nord- og Sør-Amerika, Europa, Midtøsten og Asia.

– Optibus tilbyr en skalerbar SaaS-løsning og har doblet inntektene fra år til år. Vi er imponert over gründerne, teamkulturen og selskapets prestasjoner. Vi tror at Volvo Group kan tilføre betydelig strategisk verdi til den fortsatte utviklingen av virksomheten, sier Christina Brinck, som er investeringsdirektør i Volvo Group Venture Capital.

Bussmarkedet er i endring på grunn av digitalisering, elektrifisering og endringer i forretningsmodeller. Avanserte programvareløsninger er nøkkelen for byer og bussoperatører for å dra nytte av markedsutviklingen. Optibus og Volvo Group ønsker å samarbeide for å skape gjensidig strategisk læring og vekstmuligheter, heter det.

Effektive og bærekraftige løsninger

– Samarbeidet med Optibus vil bidra til vår innsats for å støtte kundene med mer effektive og bærekraftige transportløsninger, sier Anna Westerberg, ansvarlig leder for Volvo Buses.

– Vi er beæret over å motta denne strategiske investeringen fra Volvo Group Venture Capital for å muliggjøre grønnere, mer effektiv offentlig transport gjennom bedre programvareinfrastruktur. Mellom Volvo Group, som en global kjøretøyprodusent med flere tiår med transportindustriekspertise, og Optibus, som et smidig, raskt skalerbart SaaS-selskap, stimulerer dette forholdet synergien som trengs for å fremme digitalisering og bærekraftige flåter, sier Amos Haggiag, administrerende direktør og medgründer av Optibus.

Volvo Group Venture Capital ble grunnlagt i 1997 og investerer i risikovillige selskaper i Nord-Amerika og Europa. Målet er å lede an i et grønt skifte ved å legge til rette for å skape nye tjenester og løsninger og å støtte samarbeid mellom oppstartsbedrifter og Volvo-konsernet.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.