Slipp rattet inn på holdeplassen

Med autonom (selvkjørende) innkjøring på holdeplassen oppnår man optimal plassering for passasjerene, økt sikkerhet gjennom digital samhandling med andre autonome kjøretøy og redusert dekkslitasje.

Dette er en av konklusjonene etter et fireårig forskningsprosjekt og testing av autonome kjørefunksjoner for å oppnå en sikker, effektiv og komfortabel bytrafikk i fremtiden. MAN Truck & Bus har sammen med 14 andre partnere fra kjøretøy- og leverandørindustrien, programvareutviklere og forskningsinstitusjoner gjennomført prosjektet som har fått navnet @CITY som er en forkortelse for «Automated Cars and Intelligent Traffic in the City». MANs andel i dette har vært å fokusere på applikasjoner for kollektivtransport med hovedvekt på autonom inn- og utkjøring fra holdeplassene med høy presisjon.

Fordeler

Å automatisere denne funksjonen har mange fordeler. At bussen stopper på nøyaktig samme plass og helt inntil fortauskanten hver eneste gang gjør av- og påstigning mer bekvem og sikker for passasjerene. Videre øker den totale sikkerheten. Forskjellige overvåkningssystemer holder øye med all annen trafikk og griper inn ved risiko for sammenstøt. Og når bussen skal forlate holdeplassen igjen og sjåføren slår på retningslyset, sender bussen signaler bakover til andre autonome kjøretøy om å holde igjen og slippe bussen ut i trafikken.

Men også vedlikeholdsmessig har autonom inn- og utkjøring fra holdeplassene store fordeler. Der det er fortau inntil holdeplassen, er det en fordel å komme så nær som mulig. Med manuell kjøring skjer det ofte at dekkene kommer borti fortauskanten, med stor slitasje som resultat. Med lavbygde busser kan det også lett oppstå karosseriskader.

Egentlig ikke nytt

Tankegangen med automatisk inn- og utkjøring fra holdeplassen er faktisk ingen nyhet. Denne skribent var med på utprøving av et slikt prosjekt allerede på 80-tallet. Teknologien den gangen var «arvet» fra industrien hvor materialvogner kunne kjøre autonomt i fabrikker og lagre ved hjelp av signaler fra et kabelnett frest ned i gulvet. Tilsvarende ble forsøkt inn og ut av bussholdeplasser.

Jo da, systemet fungerte det, men ble aldri noen suksess på grunn av manglende fleksibilitet. Hadde man frest ned kabler som passet for en 12 meter lang buss med akselavstand på 6 meter, passet systemet dårlig for andre buss-størrelser.

Slikt trenger man ikke ta hensyn til i dag hvor alt nødvendig utstyr er integrert i den bussen og tilpasset det enkelte kjøretøys dimensjoner.

Slipp rattet, og bussen kjører selv inn på holdeplassen.
Bussen skal svinge ut fra holdeplassen og gir beskjed den autonome personbilen bak om å holde igjen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.