Nordisk busselskap med 2600 kjøretøy

Norgesbuss, Trønderbilene, Torghatten buss og Sørlandsruta blir sammen med de svenske selskapene Karlssons Buss og Connect bus et samlet nytt nordisk busselskap under navnet Connect Bus. Daglig leder i det nye selskapet blir Atle Rønning som i dag er administrerende direktør i Norgesbuss.

– Jeg har fått gleden av å lede et selskap som starter med ca. 4 milliarder i omsetning, ca. 3700 årsverk og 2600 kjøretøy. Ambisjonen er å få lønnsom vekst. Akkurat nå har det vært pandemi og høye drivstoff- og energipriser, men på sikt er jeg optimistisk både på bransjens og på Connect Bus sine vegne, uttaler han på hjemmesiden til Norgesbuss.

Vi leser ellers at fokus i det nye selskapet blir bærekraft og digitalisering.

Sentralt i den nye selskapsdannelsen er multinasjonale CBRE Investment Management som de senere årene har vært offensiv i den nordiske bussbransjen. I løpet av fjoråret kjøpte selskapet alle selskapene som nå inngår i nye Connect Bus. Da har det selvsagt ikke vært veldig vanskelig å komme til den konklusjonen at selskapene skal slås sammen til ett. Dermed har man kommet til en foreløpig slutt på en utvikling som har pågått gjennom mange år når det gjelder stadig større selskapsdannelser innen kollektivtrafikken. Går man inn i historien til alle de seks selskapene som nå inngår i nye Connect Bus, ser man at hvert enkelt av dem er et resultat av sammenslutning/oppkjøp av flere selskaper.

Atle Rønning, administrerende direktør i Norgesbuss, blir daglig leder av nye Connect Bus.
Trønderbilene AS, som blant annet drifter bybussene i Lillehammer, er ett av seks selskaper som inngår i nye Connect Bus.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.