Volmax kjøper tomt på Hamar

Volmax AS har via sitt heleide datterselskap Volmax Eiendom AS inngått avtale med Olrudgruppen AS om feste/erverv av 20 mål tomt på IKEA Handelspark Nord. Eiendommen har en meget god strategisk beliggenhet i Hamar regionen, og har en synlig plassering tett på nåværende og fremtidens E6.

Etableringen er et ledd i den strategiske satsningen til Volmax på eiendommer som er tilpasset lastebil- og bussvirksomheten til Volmax, og som danner fremtidig grunnlag for effektiv drift og god kundedialog. Gjennom eiendomsinvesteringen ønsker Volmax å tilby et enda bredere tilbud til lastebil- og busskunder i regionen i tiden fremover.

– IKEA Handelspark Nord er et svært spennende område, og gir Volmax en unik mulighet til å utvikle våre fremtidsrettede konsepter og tilbud til alle kunder i Hamar-regionen. Med denne plasseringen vil vi dessuten støtte opp under de store forventede investeringer i infrastruktur og transport i regionen de neste årene. Gjennom samarbeid med langsiktige partnere som Olrudgruppen styrker vi vår posisjon i regionen, sier Administrerende Direktør i Volmax, Grant Larsen som ser frem til å styrke konsernets posisjon i Hamar-regionen.

— Olrudgruppen er en langsiktig og strategisk eiendomsutvikler i Hedmark. Utviklingen av IKEA Handelspark Nord vil danne grunnlag for videre vekst i Hamar-regionen, og vi ser frem til å jobbe med Volmax for å skape neste generasjons eiendom for effektiv og kundevennlig lastebil- og bussvirksomhet», sier Administrerende Direktør i Olrudgruppen, Øystein Holtet som ser frem til å utvikle IKEA Handelspark Nord.  Han er godt fornøyd med å kunne starte utbyggingen i den østre delen av næringsområdet i samarbeide med en langsiktig og stor aktør som Volmax.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.