Brann startet i LED lys

Om morgenen den 17. desember 2016 begynte det å brenne i en gassdrevet lokalbuss, som kjørte i rute med tre passasjerer ombord i Horgenveien i Trondheim. SHT iverksatte forundersøkelse av brannen. Etter hvert ble det kjent at en lignende bussbrann hadde skjedd med en annen buss av samme type på Flatåstoppen i Trondheim den 23. november 2016. Ingen personer ble skadet. SHT har undersøkt begge brannene, og har funnet likhetstrekk.

Havarikommisjonens undersøkelse har vist at LED-lys teknologi kan medføre en risiko for brann som kan være utfordrende å håndtere og få store konsekvenser. Som følge av undersøkelsen mener SHT at regelverket for dimensjonering av elektriske anlegg i kjøretøy ikke i tilstrekkelig grad ivaretar brannsikkerheten.

17. desember ble bussjåføren i buss i rutetrafikk informert om at det brant bak i bussen av forbikjørende på et tidspunkt da bussen hadde stoppet ved et busstopp. Bussjåføren evakuerte passasjerene, sikret bussen og forsøkte å slokke, men dette gav ingen effekt. Brannvesen ble tilkalt og fikk etterhvert slokket brannen før bussen ble overtent.

Den gassdrevne bussen var den andre bussen av samme type som tok fyr innen kort tid i Trondheimsområdet. SHT i undersøkte i hovedsak brannen 17. desember, men så også likhetstrekk med brannen den 23. november 2016.

Begge brannene har etter all sannsynlighet startet i skiltlysene av typen LED som belyste det bakre kjennemerket på bussene.

SHT foretok undersøkelser og tester av flere nye og brukte skiltlys, samt gjennomførte tester av kortsluttede skiltlys av samme type.

SHTs undersøkelse av de brukte lyspærene avdekket sprekker som ikke var forenelig med normal påvirkning av krefter fra innfesting eller normal bruk. Skiltlysene har med stor sannsynlighet hatt sprekker som skapte fuktinntrenging i lysene. Fuktighet med påfølgende irring i komponenter i kretskort i LED-lys er følgelig en sannsynlig tennkilde i begge brannene.

Undersøkelsen avdekket svakheter i produksjonen av LED-skiltlys, det elektriske anlegget og sikringskurser på bussene, og regelverk for dimensjonering av elektriske anlegg i buss.

Havarikommisjonen:

To bussbranner i Trondheim i 2016 startet i skiltlysene av typen LED som belyste det bakre kjennemerket på bussene. Skiltlysene har etter all sannsynlighet hatt sprekker, som stammet fra en feil i produksjonen, og som muliggjorde fuktinntrenging i lysene. Ledningsnettet til skiltlysene var sikret med en 15 A sikring, som er for høyt for å hindre en brannfarlig kortslutning, og langt over hva lysprodusent anbefaler.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Solaris Norge gjennomgår og forbedrer dimensjonering av det elektriske anlegget på eksisterende og tilsvarende busser, slik at sikringskurser blir en effektiv barriere mot brann ved komponentfeil.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/11T

Undersøkelsen av to bussbranner i Trondheim i 2016 viste at bussenes originale glødepærer i skiltlysene var erstattet med nye LED-lys, som har andre egenskaper og annen konstruksjon. Ledningsnettet til skiltlysene var sikret med en 15 A sikring, langt over den strømstyrken et LED-lys trenger og hva lysprodusent anbefaler. Kjøretøyforskriften, og ECE 107 beskriver at det elektriske anlegget skal dimensjoneres etter kapasitet i sikringer og ledningsnett, men også at flere kurser kan være sikret av en enkelt sikring eller bryter. Regelverket spesifiserer imidlertid ikke hvilken kapasitet en krets med en enkelt sikring og flere forbrukere kan ha. 

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens vegvesen å følge opp kravene i gjeldende regelverk om dimensjonering av sikringer og strømkurser slik at dette blir en effektiv barriere mot brann ved feil i alle typer (LED) elektriske komponenter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.