Vil revolusjonere anbudsordningen

Nordland fylkeskommune innfører en tredelt anbudsordning.

– De senere år er konkurransen om transportanbud blitt svakere og det er blitt færre lokale selskap som deltar i konkurransen, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland Tove Mette Bjørkmo.

I dagens anbudsregime forutsettes det at tilbyder selv stiller med driftsmidlene. Det innebærer at en trenger tilgang til kapital for å kunne levere inn anbud. Særlig for de mindre aktørene, men også for større aktører kan kravet til kapital være krevende.

 – Nordland vil derfor gjøre forsøk med å dele dagens anbud i tre. Ett anbud på innkjøp av driftsmiddelet, ett anbud på kapital og eierskap og ett anbud på den operative drift, sier fylkesråden.

Mindre behov for kapital
Endringen vil kunne gi økt konkurranse på drift ved at flere kan delta fordi behovet for kapital blir mindre. Likedan vil en lettere kunne dra nytte av markedet for kapital når driftsmiddelet skal finansieres. Ved at fylkeskommunen selv foretar innkjøp av driftsmidler, får en større valgfrihet i forhold til nytt/brukt/eksisterende og egnethet i forhold til behov.

 Endret anbudsform innebærer ikke at fylkeskommunen trenger å stå som eier av driftsmiddelet. En kan legge til rette for eksterne eiere dersom det blir billigere og likevel sikre fylkeskommunens disposisjonsrett i hele transportmiddelets levetid. 

 – Gir bedre styring
Endret anbudsform vil først bli prøvd ut på NEX og hurtigbåtene rundt Bodø. Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å avlyse anbudskonkurransen og istedenfor gå på endret anbudsform.

– Selv om splitting av dagens anbud vil gi økte administrasjonskostnader, vil endret anbudsform gi bedre styring og utnyttelse av materiellet, og samlet sett lavere kostnader for Nordland fylkeskommune, sier fylkesråd Tove Mette Bjørkmo.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.