Barentsamarbeidet konkretiseres

– Felles utfordringer skal bli til felles mål, sier Torbjørn Naimak, leder av den internasjonale ekspertgruppa i Joint Barents Transport Plan.

Onsdag la Russland, Finland, Sverige og Norge grunnsteinen for utviklingen av transportsystemet i Barentsområdet. Nordområdearbeidet konkretiseres og tar form i en felles transportplan. Dette betyr at de fire landene skal jobbe med transportutfordringer og grenseoverskridende transportruter – både når det gjelder veg, jernbane, sjø og lufttransport.

Samlet til enighet
Representanter fra samarbeidslandene, den såkalte ekspertgruppen, møttes i Helsinki i dag for å starte arbeidet som skal resultere i en transportplan for Barentsområdet.
– Vi er kommet i gang med arbeidet i den internasjonale gruppa og har en stram tidsskala. Alle landene er innstilt på å gjøre en god jobb, sier Torbjørn Naimak.

Barents transportplan
Ekspertgruppen skal lage forslag til en felles transportplan for langsiktig utvikling av infrastrukturen i Barentsregionen. Næringsutviklinga og veksten i nordområdene gjør at transportløsninger over landegrensene er viktig og nødvendig. Gode transportruter er en forutsetning for verdiskapning og bosetting. Transportplanen, som skal bygge på de nasjonale prioriteringene, skal sees i lys av utviklinga i nordområdene. Gruppen skal fokusere spesielt på grensekryssende korridorer og hvordan disse går fra ressursområdene til markedene.

– Møtet i dag har gått med til å lage en arbeids- og møteplan hvor vi er blitt enige om hvilke tema vi skal jobbe med. Vi må se på hvor de nasjonale forholdene er ulike og hvilke utfordringer vi har. Det er en forutsetning at det er sammenheng mellom de nasjonale transportplanene og den internasjonale, forteller Naimak, som også påpeker at det er viktig at vi har med alle transportformer i den felles transportplanen.

Ministererklæring
Transportplanen skal forankres politisk i en ministererklæring hvor samferdselsministrene fra de fire landene skal skrive under.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.