Vil ha gratis buss på kvelder og i helger

NRK melder at Arbeiderpartiet i Østfold vil ha gratis buss på kvelder og i helger for å få flere til å ta bussen. Dette tilbudet tror de også vil føre til at flere tar bussen til og fra jobb.

– Vi ønsker først og fremst å ikke kjøre med tomme busser, men å utnytte kapasiteten i bussene. Vi tror også at hvis flere prøver bussene når det er gratis, så vil flere bruke den til og fra jobb, sier Siv Jacobsen andrekandidat på Arbeiderpartiets liste til fylkestingsvalget til NRK.

De ser for seg at bussene blir gratis etter klokken 18 på hverdagene og hele lørdag og søndag. En forsøksordning ønsker de å realisere allerede neste år og skal gjelde alle bussene som kjører innenfor Østfold fylke.

Allerede har Fredrikstad innført gratis ferger og fylkespartiet håper dette kan smitte over på bussene også.

– Jeg tror at flere barn og unge vil bruke det til fritidsaktiviteter. Det betyr at foreldre slipper å kjøre. Så vil mange voksne og familier sikkert bruke det i helgene. Pluss at det vil bli mye sikrere for sjåføren for det vil ikke bli noe pengehåndtering og de vil ikke risikere ran på kveldene, fortsetter Jacobsen.

Flere partier ønsker forslaget velkommen og tror det er nok enighet på tvers av partiene til å kunne sette dette ut i live. De tapte billettinntektene, som trolig beløper seg til rundt 14 millioner, mener politikerne at kan hentes fra andre steder i Samferdselsbudsjettet.

Politikerne har tatt inn over seg at befolkningen ikke er helt fornøyd med kollektivtilbudet i dag og at det nye forslaget kan øke antall passasjerer, og på sikt også gi et utvidet busstilbud.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.