Gratis buss for barnehager

Fylkesråd for Samferdsel i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen, går inn for en prøveordning med at barnehagene fritt kan benytte buss på utflukter.

Nord-Trøndelag fylkeskommune åpner nå for at barnehagene fritt kan benytte seg av busstilbudet mellom klokken 09 og 14. Dette har lenge vært et diskutert tema, men nå har fylkeskommunen gått med på en prøveordning.

I en pressemelding fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune står det at det er snakk om å utnytte kapasiteten bussene har når de likevel kjører i retur tomme fra skolene om morgenen og til skolen om ettermiddagen. Barnehagene kan bli med bussene kostnadsfritt i denne perioden.

– Det er absolutt en god ide å tilby barnehagene i fylket gratis turer med busser som allerede skal kjøre fra a til å. Jeg er veldig glad for innspillet fra barnehagestyreren og håper det kan bidra til at barnehagebarn enklere kommer seg på opplevelsesrike turer, sier Fylkesråd, Tor Erik Jensen i Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

I første omgang ser det ut til å bli et prøveprosjekt frem til sommeren 2016.

Foto: Nord-Trøndelag Fylkeskommune/Magnus Manske

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.