Vil ha alkolås i busser

Statens vegvesen frykter konsekvensene av ruspåvirkede yrkessjåfører og vil at alle kommuner skal kreve alkolås.

–Kun noen få norske kommuner har i dag krav om alkolås i forbindelse med persontransport, sier Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet. Hun mener at krav om alkolås i forbindelse med persontransport er like naturlig som krav om bilbelte, og er bekymret over at Norge ligger langt bak våre nordiske naboer.

Svenskene er foran
Svenskene har i dag 80 000 alkolåser innenfor yrkestransporten, og 2/3 av alle svenske kommuner har stilt krav om alkolås ved skoletransport. De norske tallene er langt lavere – et anslag er at 4000 norske kjøretøy har alkolås.

­– Norge er langt fremme innen trafikksikkerhetsarbeid generelt, men når det gjelder alkolås må vi se oss grundig slått av både svenskene og finnene. Statens vegvesens egne ulykkesanalyser viser at rus er en avgjørende faktor i 20 prosent av alle dødsulykker. Det er en stor utfordring å redusere disse ulykkene og alkolås er et skritt i riktig retning. Derfor bør vi ha som mål å ta igjen svenskene så fort som mulig, sier Budalen.

Gir ut en veileder
Statens vegvesen sender i disse dager ut en veileder til alle norske kommuner og fylkeskommuner. Veilederen gir informasjon om hvorfor og hvordan transportører skal anskaffe og bruke alkolås i sine kjøretøy og har tips om alt fra innkjøp og installasjon til hvordan ledelsen bør forankre en alkolåspolicy i sin virksomhet.

–Med denne veilederen oppfordrer vi alle norske kommuner og fylkeskommuner til å kreve alkolås ved kjøp av transporttjenester, samt å installere i egne kjøretøy, sier Anne Beate Budalen. Det skjer få ulykker med ruspåvirkede yrkessjåfører, men vi vet at disse sjåførene finnes og at konsekvensene kan bli svært store hvis de setter seg bak rattet, sier hun.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.