60 nye busser til Sør Trøndelag

Boreal Transport Bane blir stor bussoperatør i Sør Trøndelag Kontrakten mellom AtB og Boreal Transport om  drift av to ruteområder. Hle 60 nye miljøvennlige busser med høy passasjerkomfort blir satt inn i de to ruteområdene.

I henhold til lov om virksomhetsoverdragelse vil  ansatte i selskapene som i dag driver disse rutene få tilbud om jobb i Boreal Transport Bane. Det vil etter foreløpige anslag være behov for  100-120 nye medarbeidere.

– Vi vet at rutene i dag betjenes av personell med stor faglig dyktighet og med  en profesjonell yrkesstolthet. Vi vil ønske alle disse velkommen,  sier konsernleder i Boreal Transport Norge AS, Kjetil Førsvoll.  Konsernlederen  forsikrer at selskapet  vil gjøre sitt ytterste for å imøtekomme forventningene fra kundene.

Førsvoll gir samtidig uttrykk for glede over å ha vunnet kontraktene på de to ruteområdene. Kvalitet og pris var avgjørende, og Førsvoll er særlig glad for at kvalitet er blitt sterkt vektlagt. Boreal Transport Bane drifter i dag Gråkallbanen i Trondheim, og blir nå også en betydelig aktør innen buss. Selskapet skal fortsatt videreutvikle satsingen på trikk.

Kontraktene som nå er signert innebærer at Boreal får bussoppdraget i de to ruteområdene sør for Trondheimsfjorden for en periode på åtte år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Avtalen har en samlet verdi på nær en milliard kroner. Oppstartdato er satt til 19. august 2013.

– Vi ser fram til dette oppdraget, og gleder oss til å utvide virksomheten vår, sier daglig leder i Boreal Transport Bane, Eirik Rambech- Knoff.

– Selv om vi i dag driver trikk, er vi godt forberedt på de nye oppdragene gjennom egen organisasjon og med støtte i konsernet. Vi har et vel gjennomtenkt driftsopplegg og en gjennomarbeidet prosjekt- og framdriftsplan samt beredskapsplan fram mot oppstart, sier Rambech-Knoff.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.