4 vil kjøre buss for Opplandstrafikk

Nettbuss Nordfjord-Ottadalen, UNIBUSS, Gauldal-Østerdal Buss og Boreal Transport Sør ønsker alle å bli operatør for Opplandstrafikk og Oppland fylkeskommune i den nye kontraktsperioden.

Opplandstrafikk la i oktober i fjor ut åpent anbud for persontrafikk i rute i Lillehammer og Gudbrandsdalen, med unntak av Midt-Gudbrandsdal samt Dovre og Lesja kommuner.

Anbudet består av bybuss på Lillehammer og regionruter hvor transport av skoleelever utgjør en stor del av transporten. Anbudet er lagt ut som to rutepakker og omfatter til sammen 2,8 mill rutekilometer.  Kontraktene som er utlyst, har i dag en samlet verdi på godt 90 millioner kroner årlig. Når kontraktene har løpetid på 6 år med mulighet for forlengelse inntil 2 år, betyr det en samlet ramme for tilbudene på anslagsvis 720 millioner kroner.

Konkurransen inneholder flere opsjonsalternativer på ulike miljøvennlige drivstoffløsninger slik som biodiesel, biogass eller dieselelektriske busser også kalt hybridbusser.

Opplandstrafikk er fornøyd med responsen. Prosjektleder Egil Holen konstaterer at det er god interesse for å gi tilbud på miljøvennlige løsninger. Vi oppgir ikke priser i denne omgang da vi først ønsker å gjennomgå anbudene og eventuelle forbehold.

Pris blir vektet 85 prosent i anbudet, mens oppfyllelse utover minimumskrav vektes 15 prosent. Tildeling av kontrakt er ventet å skje i løpet av en måned. Oppstart er 1. januar 2014.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.