Vil flytte tungtransport over på ferge

– Fjord Line kan med våre to nye og miljøvennlige cruiseferger bidra til å flytte godstrafikk fra vei til sjø mellom Bergen og Stavanger uten å belaste offentlige budsjetter med en krone. Det sier administrerende direktør Ingvald Fardal. Han håper den nye regjeringen snarest vil ta de beslutningene som er nødvendige for å tillate godstrafikk på Fjord Lines skip langs kysten av Vestlandet.

På Zero-konferansen tirsdag 5. november sa statsminister Erna Solberg at hennes regjering vil føre en mer ambisiøs klimapolitikk enn den forrige regjeringen. Å flytte godstrafikk fra vei til sjø er ett av tiltakene hun har tro på.

– Statsministeren tok forbehold om at en målrettet flytting av godstrafikk fra vei til sjø er et spørsmål om offentlige budsjettprioriteringer. Fjord Line kan imidlertid tilby denne løsningen uten at det skal belaste offentlige budsjetter med en krone. Det vi trenger er en presisering av norske tollregler som gjør det mulig for skip som seiler i utenriksfart til også å frakte gods mellom destinasjoner innenriks i Norge, sier Ingvald Fardal.

Kan ta hundre vogntog hver dag

Den første av Fjord Lines to nye cruiseferger, MS «Stavangerfjord», startet seilinger på linjene Bergen – Stavanger – Hirtshals og Hirtshals – Langesund i juli i år. Når den andre cruisefergen, som skal døpes MS «Bergensfjord», blir klar for seiling i april neste år, vil Fjord Line tilby passasjerer og godstransportører daglige avganger fra alle de fire havnene. Fylkestinget i Hordaland vedtok enstemmig på sitt møte i juni en uttalelse der man ba finansministeren se nærmere på tollreglene slik at avgiftsfri servering og salg av varer på Fjord Lines skip kan kombineres med sjøtransport av gods mellom havner i Norge. Problemstillingen knyttet til transport av gods mellom Bergen og Stavanger er blitt ytterligere aktualisert som følge av at Flaggruten mellom de to store byene på Vestlandet skal legges ned. I vedtaket fra fylkestinget i Hordaland ble det vist til at Fjord Line samlet kan ta ca 100 vogntog inn og ut fra Bergen hver dag, hele året. «Skipa går uansett, og slik sett vil det vera ein stor miljøgevinst å få fylt ferja samstundes som ein flyttar vekk vogntog frå E 39», heter det blant annet i uttalelsen.

«Vinn vinn»-løsning

– Vi seiler transportetappen mellom Bergen og Stavanger med halvfulle skip. Årsaken er at halvparten av godsvolumet og passasjerene som skal til eller kommer fra Danmark kommer på eller går av i Risavika ved Stavanger. Det vil dermed både bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk, og ikke minst av hensyn til miljø og klima, være hensiktsmessig å tilby den ledige kapasiteten på strekningen til transport av vogntog og gods, understreker Ingvald Fardal.

Avgift for servering av mat og drikke

Fardal presiserer at Fjord Line er enig i at godstransportørene som eventuelt vil benytte seg av tilbudet mellom Bergen og Stavanger ikke skal ha fordel av å kjøpe mat og drikke om bord som er unntatt norsk merverdiavgift og særavgifter. – Vi har ikke anledning til salg av tollfrie varer på strekningen mellom Bergen og Stavanger, men for å komme rundt problemstillingen knyttet til salg av mat og drikke er vårt forslag at det innføres en sjablonmessig avgift for hver godstransportør, basert på kjøp om bord av mat og drikke som minst tilsvarer gjennomsnittlig omsetning per passasjer. Denne avgiften sender Fjord Line uavkortet til Toll- og avgiftsdirektoratet. Dermed sikrer man at alle krav om betaling av merverdiavgift og særavgifter for servering om bord blir oppfylt.

Fjord Line-sjefen understreker at en slik ordning kun skal tilbys yrkessjåfører med vogntog.

Lover transportnæringen konkurransedyktig tilbud

Han oppfordrer finansministeren til snarest å foreta den presiseringen av toll-bestemmelsene som er nødvendig for at Fjord Line skal kunne tilby godstransportørene å seile mellom Bergen og Stavanger istedenfor å kjøre den samme strekningen. – Vi skal gjøre vårt for at et slikt tilbud blir opplevd som konkurransedyktig i markedet for transport av gods, lover Ingvald Fardal.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.