Viktig å analysere tilstanden på batteriene

Det offentlige trafikkselskapet i Berlin, BVG – Berliner Verkehrsbetriebe, vil teste et batteriovervåkningssystem fra Accure på 15 elbusser. Bakgrunnen er at selskapet vil ha bedre oversikt over batteritilstanden.

BVG satser på å ha en fullelektrifisert bussflåte fra 2030. Selskapet anser det som avgjørende å ha full oversikt over batteritilstanden på bussene til enhver tid for å oppnå maksimal driftssikkerhet. Dermed kan man unngå utilsiktet driftsstans med påfølgende forsinkelser i trafikken.

Ved hjelp av programvaren fra Accure vil det kontinuerlig bli registrert driftsdata fra bussenes batterisystemer. Disse dataene vil flere ganger i løpet av døgnet bli overført til et skybasert system, og ved hjelp av kunstig intelligens blir alle risikomomenter nøye overvåket. Dermed kan de driftsansvarlige til enhver tid ha full oversikt over tilstanden på høyvoltsbatteriene og gjøre forbyggende tiltak for å unngå driftsstans.

For å gjøre oversikten så enkel som mulig, opererer Accure med et trafikklyssystem. Så lenge det lyser grønt ved batterisystemet i en buss, er alt i orden. Hvis dette ikke er tilfelle, foretar systemet en mer grunnleggende analyse for å se om det trengs tiltak i forbindelse med vedlikehold eller reparasjoner. Hensikten er å gjøre tiltak før tilstanden blir kritisk for bussens drift.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.