Samarbeid om fremtidsrettede løsninger

Iveco Bus og teknologiselskapet Via Transportation har undertegnet en intensjonsavtale om å utforske et mulig fremtidige samarbeid for å utvikle skreddersydde bestillingsløsninger og tilhørende digitale tjenester for busser. Det ble annonsert under det internasjonale arrangementet Beyond Iveco Group i Torino i Italia nylig.

Iveco Bus og Via Transportation «deler synet om at mobilitets-økosystemet utvikler seg mot et høyt digitalisert og integrert multimodalt system og at bestillingstransport kan vise seg å være effektiv for å levere resultater. Intensjonsavtalen er et første skritt for å diskutere muligheten for å utvikle fremtidige mobilitetsløsninger – fra etterspørselsresponsiv transport drevet av alternative energier til autonom offentlig transport», heter det i en uttalelse fra de to selskapene.

Selskapene legger til at videre diskusjoner vil inkludere løsninger for å gjøre etterspørselsresponsiv transport lettere tilgjengelig gjennom å distribuere komplette pakker som integreres sømløst i det eksisterende urbane eller landlige transportsystemet. Iveco Bus og Via Transportation vil også utforske muligheter for autonome (selvkjørende) skyttelbusser for bestillingstransport.

USA-baserte Via Transportation ble grunnlagt i 2012 og har som mål å bruke ny teknologi for å utvikle offentlige mobilitetssystemer gjennom optimalisering av nettverk av busser, skyttelbusser, rullestoltilgjengelige kjøretøy, skolebusser, autonome kjøretøy og elektriske kjøretøyer over hele verden.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.