-Vi sitter igjen med et uløst EØS-problem

EMD har i dag for første gang vurdert rettssikkerheten i EØS-systemet. Domstolen har avvist at staten kan holdes ansvarlig for at det ikke er like vid adgang til å be EFTA-domstolen etterprøve ESAs vedtak, som man har i alle EU-medlemsland overfor EU Kommisjonen.

«For mange i næringslivet, fagforeninger og interesseorganisasjoner er dagens avgjørelse dårlige nyheter,» sier advokat Jon Midthjell som førte saken på vegne av Konkurrenten.no.

«ESA er gitt betydelig makt over norsk næringsliv, arbeidsliv og samfunnsliv gjennom EØS-avtalen. Man burde derfor ha lik rett til å be EFTA-domstolen prøve ESAs vedtak, som den man har i ethvert EU-land overfor EU Kommisjonen. Avgjørelsen i dag gjør det mulig å beholde dagens regler som gjør det svært vanskelig for mange å få prøvet ESAs vedtak i EFTA-domstolen. I Norge kan man heller ikke be norske domstoler om å forelegge ESAs vedtak for EFTA-domstolen for indirekte prøving. Dette er en adgang man er sikret i ethvert EU-land, men ikke i Norge. Dermed sitter vi igjen med et uløst problem: hvorfor skal det være vanskeligere å prøve ESAs vedtak enn det er å prøve EU Kommisjonens vedtak i samme type saker,» sier advokat Jon Midthjell.

Bakgrunnen for saken er en langvarig statsstøtte-sak mellom det norske ekspressbusselskapet, Konkurrenten.no, og ESA, overvåkingsorganet i Brussel som har ansvaret for å føre tilsyn med om Norge respekterer forbudet mot ulovlig statsstøtte i EØS-avtalen. ESA har enekompetanse til å avgjøre om det er gitt statsstøtte som er uforenelig med EØS-avtalen som må tilbakebetales og det er bare EFTA-domstolen som kan sette ESAs vedtak til side.

Konkurrenten.no klaget i 2006 en konkurrent inn for ESA for å ha mottatt ulovlig statsstøtte i Norge. Etter at ESA henla klagen fire år senere, i 2010, gikk Konkurrenten til EFTA-domstolen, som ga selskapet medhold og opphevet henleggelsen. Konkurrenten sendte deretter inn ytterligere en klage til ESA. Etter at ESA på nytt henla klagene i 2012-2013, gikk Konkurrenten på nytt til EFTA-domstolen, som denne gangen nektet å ta saken under behandling.

Konkurrenten.no tok deretter saken inn for EMD og ba domstolen prinsipielt holde Norge ansvarlig for prosesser i EFTA-domstolen der staten er involvert, og erklære at det hadde blitt begått brudd på retten til domstolsprøving og kravene til begrunnelse av rettsavgjørelser. EMD har i dag vurdert hvorvidt staten kan holdes ansvarlig for avvisningen i EFTA-domstolen og konkluderte med at det ikke var mulig.

Les saken som rett24.no har laget på dette: https://rett24.no/articles/konkurrenten.no-vant-ikke-frem-i-strasbourg

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.