Samferdselsministeren ber myndighetene ta grep

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) ber nå myndighetene ta grep å sjekke opp i den påståtte ulovelige persontransporten til og fra Torp.

Det var ABC Nyheter som forleden meldte at det nå skal tas grep for å sjekke og eventuelt stoppe ulovelig persontransport til og fra Sandefjord Flyplass Torp. Nå har Samferdselsminister Jon Georg Dale bedt myndighetene gripe inn å sjekke opp i lovligheten.

I flere år har ulike minibusselskaper drevet persontransport til og fra Sandefjord Lufthaven Torp både uten løyve og på feil løyve. Lovverket sier at en skal ha konsesjon og ruteløyve for å ta med passasjerer langs en fast rutetrasee. Ved tidligere kontroller utført av mynighetene har det vist seg at flere av disse ikke har hatt løyve i det hele tatt eller kjørt med feil løyve.

Men samtidig har disse selskapene protestert og stått på sitt om at de ikke kjører i fast rute, men bare på bestilling. Dermed har både Politi og Statens Vegvesen fått problemer med å håndheve et regelverk som gir rom for tolking. Dette ønsker nå Samferdselsministeren at det tas tak i.

«Jeg kan ikke nå ta stilling til om de konkrete selskapene har kjørt uten rett løyve, men jeg vil be fylkeskommunene og Statens vegvesen kartlegge driften og utføre nødvendige kontroller for å avgjøre endelig om de faktisk driver rutetransport,» skriver samferdselsminister Jon Georg Dale i et svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Aasland.

Vestfold Fylkeskommune har allerde avdekket at et selskap har kjørt med feil type løye og har bedt de skriftelig om å få søkt om riktig løyve.

Nå vil det bli utført ytteligere kontroller av de ulike selskapene for å avdekke om de kjører lovlig.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.