Vestfold med 91 splitter nye busser

De kollektivreisende i Vestfold kan glede seg til nye, mer miljøvennlige busser fra 1. juli. I forbindelse med oppstart av ny kontraktsperiode for Unibuss som også kjører dagens busser, kjøpes det inn flunkende nye busser. Over halvparten av de vil kjøre på biogass produsert lokalt i Vestfold. Med andre ord vil mange av de nye bussene få energien sin fra «kortreist» husholdningsavfall og landbruksavfall.

– Med dette markerer vi oss i den nasjonale satsingen på fornybar energi, og vi ser nå et resultat av mange års arbeid for å få miljøvennlig kollektivtransport i Vestfold. Det er en sterk satsning i fylket på biogass, både som miljøtiltak og verdiskapningsinitiativ, sier Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalg samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune. Han presiserer at 50 busser på biogass er en milepæl, og et godt stykke på vei til målet om at alle busser i Vestfold skal ha klimanøytrale driftsavtaler.

Det fylkeseide kollektivselskapet Vestfold kollektivtrafikk (VKT) tildelte etter skarp konkurranse i fjor sommer den nye kontrakten til Unibuss, som dermed fortsetter som ansvarlig for busskjøring på lokale ruter og skoleruter i kommunene Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Stokke, Andebu, Re, Hof, Holmestrand og Horten, i tillegg til stamlinje 02 fra Holmestrand til Tjøme og Sandøsund.

Alle rutene kjøres fra og med 1. juli med helt nye og miljøvennlige busser.

– Med bruk av biogass reduserer vi utslippet av CO2 med over 4000 tonn årlig. For de reisende vil de nye bussene også gi bedre komfort, sikkerhet og økt kapasitet da flere av bussene er lengre og med flere sitteplasser enn i dagens, sier Erik Gundersen, administrerende direktør i VKT.

Han legger til at Unibuss er en operatør de kjenner godt til og har gode erfaringer med fra tidligere.

– Vi gleder oss veldig til å gi de reisende nye, flotte busser og enda mer miljøvennlig kollektivtransport. Vestfold fylkeskommune er langt fremme i satsningen på et miljøvennlig busstilbud i Norge, og det er vi svært stolte av å være en del av, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

Minimum 70 % av de årlige rutekilometerne vil bli kjørt med biogass som drivstoff. Biogass er klimanøytral gass produsert ved nedbrytning av organisk materiale som for eksempel matavfall fra husholdningen og husdyrgjødsel fra gårder.

Lokalprodusert biogass gir miljøgevinst
Biogassen som skal brukes som drivstoff på 50 av de nye bussene blir produsert lokalt i Vestfold, og skal fraktes i rørgate fra gassanlegget og ned til Unibuss sitt bussanlegg i Måkeveien i Tønsberg der de nye gassbussene vil bli tanket.

Alle de nye bussene er svært miljøvennlige. 50 av de nye bussene vil kjøre på biogass, noe som gir en redusert klimapåvirkning på opp mot hele 90 prosent, sammenlignet med en ordinær dieselbuss.

– De nye bussene har mye lavere utslipp av skadelige avgasser enn vanlige dieselbusser, som det er flest av i Norge i dag. Vi har allerede biogass og biodiesel i drift andre steder, og har meget gode erfaringer med det, sier Svendsen.

Alle de nye bussene vil ha siste og beste motorteknologien i markedet, som tilfredsstiller den strengeste utslippsnormen Euro 6. Det innebærer at bussen har mye lavere utslipp av NOx-gasser og svevestøv enn dagens busser i Vestfold.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.