Venteskuret melder fra om passasjerer

Bussoperatøren Nobina tester nå en ny holdeplassløsning i Skåne i Sverige. Venteskuret sier rett og slett ifra når noen venter på bussen.

Venteskuret er utstyrt med bevegelsessensorer som registrerer når det er passasjerer der. Da tennes en lysslynge som lyser opp glasset i busskuret grønt, lett synlig for sjåføren som dermed ikke risikerer å miste noen som venter på bussen. Det er særlig når det er mørkt dette har vist seg å være en god løsning.

Foreløpig er prosjektet en test. Det startet i fjor vinter med to holdeplasser, og dette utvides nå med en holdeplass. Bystyret i Helsingborg stiller seg positivt til prosjektet, og etter innspill fra bussjåfører ser man nå på flere holdeplasser hvor det kan være aktuelt å benytte løsningen.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.