Velger bort preventiv sikkerhet i bussene for å spare penger

For å spare penger blir ofte gode preventive sikkerhetsløsniger valgt bort i nye busser. Sikkerhetsløsninger som kunne sikret både sjåfører og passasjerer bedre.

Sikkerheten i rutebusser kan bli bedre, det er det ingen tvil om, verken hos myndigheter, busselskaper og leverandører. Men at preventive sikkerhetsløsninger blir bevist valgt bort ved innkjøp, er de færreste klar over. Her snakker vi sikkerhetsløsninger som kan redusere skaden og i noen tilfeller redde liv.

De store bussleverandørene kan tilby sikkerhetsløsninger langt ut over hva regelverkene sier er ett minste krav i bussene. Dette for at de ønsker å gi både bussjåfører og passasjerer en så trygg reise som mulig, selv om uhellet skulle oppstå.

Mercedes-Benz har i tillegg til preventive sikkerhetsløsninger valgt å bygge inn frontbeskyttelse etter krav som lastebilene benytter. UNECE R29 er et krav til styrke i fronten. Dette regnes ut ved at en pendelarm med lodd svinges i høy kraft mot fronten av kjøretøyet. Tilfredstiller den dette kravet, så kan tyske Dekra utstede et sertifikat. Dette har Mercedes-Benz valgt å gjøre på alle sine bussmodeller, også Citaro som er en klasse I og II rutebuss. Denne forsterkede frontstykket kan ikke velges bort, men er heldigvis blitt en standard hos Mercedes-Benz.

– Testen er utført av det nøytrale og uavhengige selskapet Dekra Automobil GmbH og bekrefter at Citaro tilfredstiller plendelslagtesten i henhold til ECE R29, forklarer PR- og Informasjonssjef Olav-Kåre Thingwall hos Mercedes-Benz Norge Nyttekjøretøy.

Volvo har valgt en tilsvarende løsning som Citaro har. De har hentet deres unike underkjøringshinder, FUPS, fra lastebil og montert dette inn i deres rutebusser. Volvo lanserte FUPS allerede i 1996 på dere lastebil FH. Ulykker hvor personbiler havner under fronten på lastebilen kunne i værste fall bety døden for de i personbilen. Ved å montere en kraftig jernbjelke lavt i fronten på lastebilen, så stanset en personbiler fra å komme under fronten. Det samme systemet er nå standard på rutebussene til Volvo av nyere dato.

– Volvo har høy fokus på sikkerhet i alle sine kjøretøy, også buss. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre. I dag finnes det ikke krav til sikkerheten for sjåføren i anbudene, og heller ikke krav om preventive sikkerhetsløsninger, sier Svenn-Åge Løkken og Volvo Norge AS. Han mener at alt for mange innkjøpere velger bort preventive sikkerhetsløsninger for å få prisen på bussen så lav som mulig.

 – Vi ser dessverre at våre gode løsinger for å trygge reisen ofte velges bort for å spare penger. Her kan jeg nevne Volvo Dynamic Steering som en ting. Det er i dag en rekke gode sikkerhetsløsninger som tilbys som ekstra utstyr. Som kunne vært med å redusert ulykkene, eller i det minste redusert hastighet og plassering i veibanen ved en ulykke, sier han fortvilet.

Flere leverandører har systemer som aktiv bremseassistent, elektronisk stabilitetskontroll med mer som ekstra utstyr, men de færreste kjøper dette utstyret.

– Vi kan alltids bli enda bedre på å sikre førerplassen, men vi må finne en balansegang. Statistisk sett så er ulykker hvor sjåfør og passasjerer blir alvorlig skadet nedadgående. Det er trygt å kjøre buss og det er trygt å være passasjer ombord i en buss. Det er sjeldent buss er innvolvert i møteulykke med større kjøretøy. En Europeisk undersøkelse viser at under tre prosent er ulykker mellom større kjøretøy og buss. Rundt 20 bussjåfører innvovert i slike ulykker årlig i hele Europa, forklarer Løkken og viser til en raport som går på ulykker med buss i alle klasser.

Han forklarer at en kan bygge en buss som tåler det meste i fronten, men da må en benytte så mye spesialstål at bussen blir fryktelig tung. Flyttes bussjåføren bakover for å få deformasjonssonen større, vil sikten reduseres og en skaper nye blindsoner. Blindsoner er farlig, spesielt på bybusser hvor en kjører i gater hvor mange mennesker oppholder seg. Økte blindsoner vil en også kunne få om en øker tykkelsen på A-stolper eller har mindre frontvindu.

Ved uhell eller ulykke hvor buss og personbil møtes, så tar personbilens deformasjonsoner av for store deler av energien. Her vil også underkjøringshinder og andre forsterkninger forhindre at bussjåføren kommer til skade.

Solaris som har vokst seg store på det norske bussmarkedet har også høy fokus på sikkerheten i fronten av bussen. En ulykke mellom lastebil og buss for få uker siden viste hvor kraftig deres bussmodell Urbino er.

– Vi tar bussjåførens sikkerhet alvorlig. Derfor er har våre bussen en høy styrke i fronten og tilfredstiller kravene som er i EU når det gjelder rutebusser, skriver Sverre Skaar hos Solaris Norge AS i en sms.

Så selv om sikkerheten alltids kan bli bedre både for bussjåføren og også passasjerene, så er det viktig å velge preventive sikkerhetsløsninger i tillegg når en kjøper ny buss, lyder det fra leverandørene.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.