Gratis kollektivtransport gir positiv effekt

NRK viste et innslag på Dagsrevyen hvor de mente resultatet fra Tallinn med gratis kollektivtransport ikke gav positiv effekt. Dette motstrides av transportdepartementet i Tallinn. De ser en rekke positive effekter og en økning på antall reisende med over syv prosent. I tillegg er antall privatbiler inn til sentrum redusert.

Tiit Laiksoo som er sjefsspesialist inne transport hos Transport Departement i Tallinn sier til Bussmagasinet at de har hatt stor effekt ved å innføre gratis kollektivtransport.

 – Det er mye mindre biler i sentrum nå. Men flere bilen ved bygrensen, da vi ikke har gratis kollektivtransport utenfor bygrensen, sier Laiksoo. Han kan vise til mer enn syv prosent økning i antall reisende med kollektivtransport inn i sentrum, men bekrefter at tallene nok er mye høyere.

– Dessverre har vi ikke nøyaktige tall, da passasjerene ikke alltid benytter sitt reisekort for å registrere reisen. Tilbakemeldingene har vært at de reisende ikke forstår hvorfor de skal registrere reisen, da den allikvell er gratis. Men for oss er det viktig å få innhentet nøyaktige tall, sier Laiksoo.

Han kan også vise til en rekke kundeundersøkelser som viser veldig fornøyde passasjerer.

– Vi har ingen negative tilbakemeldinger. Passasjerene er veldig førnøyde, naturligvis, da reisen er gratis, sier han med et smil.

Snittalderen på bussene i Tallinn er nå lavere enn i den finske byen Helsinki. I Tallinn er snittalderen nå på bare 7 år. De har kun Euro 6 busser i flåten og ingen store utfordringer med å finansiere nykjøp. Det er nå stor fokus på å skifte ut busser til hybridbusser med diesel-elektrisk drivlinje. I tillegg har de kjøpt inn 20 nye trikker og totalrestaurert 20 eldre trikker.

– Vi har sett bare positiv effekt siden vi innførte gratis kollektivtransport i 2013. Økningen har ikke vært så stor. Litt over syv prosent, så vi har ikke hatt behov for å øke antall busser eller trikker betydelig, legger han til og understreker at dette bare har hatt god effekt på byen.

– Vi må ta med i beregningen at hele 16 forskjellige grupper allerede før 2013 hadde gratis kollektivtransport. Her snakker vi om før-skole barn, personer fylte 65 år, bevegelseshemmede og soldater i uniform med flere. Fra og med 2013 la vi til flere grupper: befolkningen i Tallinn og alle barn og ungdom i Estland. Derfor var ikke den forventetde økningen så stor. Og det er viktig å legge til at allerede før innføringen av gratis kollektivtransport var prisen for månedskort på rundt 160 kroner, forklarer han.

Og med høyere lønninger, lavere priser på drivstoff og folk liker å kjøpe seg ny bil, så har byen sett at ikke alle lar bilen stå. Men resultatet har vært bra og luftkvaliteten bedrer seg.

– I mange kvinners øyne er en mann uten bil, ikke en ekte mann. Så det må også en holdningsendring til. Den er på vei.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.