Vegtrafikksentralen fyller 20 år

Vegvesenets fem vegtrafikksentraler (VTS) fyller 20 år i år. Siden 1993 har VTS-ene holdt et våkent øye med vegene og trafikken i Norge 24 timer i døgnet.

Vegtrafikksentralene er i dag et av Vegvesenets viktigste kontaktpunkter mot trafikantene og spiller en svært sentral rolle for utviklingen av sikker og god transport på norske veger. VTS-ene betjener i dag rundt 700 000 publikumstelefoner gjennom 175-nummeret. De overvåker også i underkant av 60 000 km veg og styrer og overvåker godt over 500 tunneler.

VTS-ene døgnåpnet Vegvesenet
Statens vegvesen har aldri vært noen ni-til-fire etat. Vår virksomhet, både arbeidet på vegen, anleggene og vedlikeholdet går over hele døgnet, hele året. Men fram til VTS-ene ble etablert hadde ikke Vegvesenet noe døgnåpent kontaktpunkt. Ønsket om å få til et publikumsrettet kontaktpunkt var derfor en viktig grunn til av de regionale vegtrafikksentralene ble opprettet i 1993. En annen viktig grunn var behovet for utvidet vaktberedskap i fylkene og hensynet til trafikantinformasjon for fjelloverganger. Offisiell åpning for de fire vegtrafikksentralene i Sør-Norge var 23. marsl 1993. VTS-en som dekket de tre nordligste fylkene ble åpnet i Mosjøen 4. november samme år. Alle vegtrafikksentralene hadde samme oppgavene og alle var bemannet 24 timer i døgnet året rundt. Vegmeldingstjenesten i Norge koordineres av Vegmeldingssentralen i Oslo som blant annet samler veg- og trafikkinformasjon fra hele landet og informerer riksdekkende media.

«Hightech» spydspiss
Det har vært en formidabel teknisk utvikling i løpet av de regionale VTS-enes levetid. Utviklingen omfatter både bilene, trafikantene som i dag gjerne har smart-telefoner og som stiller andre krav til veg og framkommelighet enn tidligere. Utviklingen omfatter ikke minst Vegtrafikksentralene selv som i dag, med sin omfattende bruk av ITS-verktøy (Intelligent trafikkstyring) kan sies å være Vegvesenets «hightech» spydspiss. Oppgavene til Vegtrafikksentralene har utviklet seg i løpet av disse 20 årene, men hovedfunksjonene er de samme:

1 – Overvåke vegnettet og trafikkavviklingen med særlig fokus på tunneler

2 – Generere og formidle informasjon for å veilede trafikantene

3 – Fjernstyre trafikktekniske installasjoner (stenge/åpne/ omkjøring/teksttavler etc)

4 – Varsle og formidle beslutningsstøtte for drift og vedlikehold

5 – Være bindelegg og koordinere vår innsats ved hendelser på vegnettet

6 – Motta henvendelser fra publikum

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.