Ford har redusert vannforbruker med 62%

2013-Ford-Tourneo-Custom-HD-Wallpapers-1-3I verdens ressursregnskaper er vann viktigere enn olje. Man kjenner etterhvert flere aktuelle erstatninger for olje som drivstoff, men det er ingenting som kan erstatte vann.

Dette tok Ford konsekvensen av da de i 2000 laget en målsetting for sitt vannforbruk. Nå viser tall at de ligger godt foran sin nyeste globale målsetting, som var å redusere gjennomsnittlig vannforbruk pr. produsert kjøretøy med 30% mellom 2009 og 2015, det vil si gjennomsnittlig 4000 liter pr. kjøretøy.

Regnskapet viser at denne reduksjonen allerede har passert 25%. Bare mellom 2011 og 2012 sank Fords vannforbruk med 8,5%.

Siden 2000 har Ford senket sitt totale vannforbruk med 40 milliarder liter, fra 64 milliarder liter pr. år til 24 milliarder liter. Det tilsvarer 534 millioner 15-minutters dusjer.

Fords senkede vannforbruk betyr spesielt mye for de deler av verden som sliter med vannrelaterte problemer som tørke og kraftig overbefolkning.

– Fords reduserte vannforbruk er et resultat av nøye overvåkning og styring av så og si hver eneste dråpe vann som kommer inn i og forlater anlegg og eiendommer. Ford innser viktigheten av å ta vare på vann og å bruke det på en ansvarlig måte, sier Steve Kimber, administrerende direktør for Ford Motor Norge.

Ford lanserte sitt frivillige Globale Vannstyringsinitiativ i 2000, som blant annet består av vannkonservering og gjenbruk av regn- og prosessvann. Blant virkemidlene for å senke vannforbruket er:

·  Å redusere vannbruken ved Fords anlegg til et minimum

·  Å finne måter å bruke vannkilder av lavere kvalitet for å dempe belastningen på drikkevannkildene

·  Å prioritere investeringer i vannteknologi basert på lokal vannmangel og kostnadseffektivitet

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.