100 millioner til Buskerudbyen

– Det er positivt at flere reiser kollektivt i Buskerudbyen. For å nå målet om dempe biltrafikken i området, er det avgjørende å innføre tiltak i samsvar med avtalen, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

I 2010 inngikk Samferdselsdepartementet og Buskerudbyen en avtale om tildeling av til sammen 280 millioner kroner fra den statlige ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene” i perioden 2010- 2013. Med årets tildeling på 100 millioner kroner har Buskerudbyen til sammen blitt tildelt hele den avtalte summen.

Hovedmål for avtalen mellom staten og Buskerudbyen:

  • at den samlede biltrafikken i byområdet Buskerudbyen ikke skal øke i fireårsperioden, og helst reduseres
  • å redusere biltrafikken med 5 prosent i rushtid for hele byområdet i perioden

Trafikktallene for Buskerudbyen er ikke entydige, men totalbildet viser at biltrafikken øker. Det ser dermed ut til at målene i avtalen ikke nås i løpet av avtaleperioden. Det er derimot forventninger om at målene kan nås når bompenger innføres. Vedtak om innføring av bompenger er utsatt til våren 2013. Samferdselsdepartementet forventer at vedtaket fattes som planlagt og at effekten er i tråd med intensjonen i avtalen.

På den annen side har kollektivtransporten i Buskerudbyen hatt en positiv utvikling hittil i avtaleperioden. Antall påstigninger i busstrafikken har økt med 13,1 prosent mellom 2009 og 2012. Tilsvarende tall for togtrafikken er 5,6 prosent.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.