VDL Bus & Coach fullfører oppkjøp i Norden

På slutten av fjoråret kunngjorde VDL Bus & Coach å ha inngått en avtale for VDL Bus & Coach Nordic AB om å ta over alle aksjene i det svenske selskapet Björks & Byberg. Denne avtalen ble inngått på 4. mai 2018. Overtakelsen trer i kraft med tilbakevirkning fra 1. januar 2018. VDL Bus & Coach Nordic, med datterselskaper i Sverige, Finland og Norge, sysselsetter rundt 60 medarbeidere.

VDLs beslutning om å kjøpe opp aksjeporteføljen er en logisk oppfølging av den valgte strategien om å være til stede i den store europeiske bussbransjen.

– Denne nye avtalen er av avgjørende betydning for VDL Bus & Coach og gjør oss i stand til å styrke vår rolle i overgangen til nullutslipp i det nordiske markedet for tung mobilitet og smart byutvikling, sier Henk Coppens, administrerende direktør i VDL Bus & Coach bv.

– Overtakelsen legger vekt på vår langsiktige forpliktelse til kundene i bransjen for kollektivtrafikk og turbusser, i Finland, Sverige og Norge. I alle tre land fokuserer vi sterkt på videre utvikling av vår tilstedeværelse i bransjen. Vi investerer i utvidelse av våre avdelinger for salg og etter marked, for å utfolde våre aktiviteter på markedet, sier Marcel Jacobs, kommersiell direktør i VDL Bus & Coach BV.

Komplett utvalg for bransjen innen rutebusser og turbusser De nordiske datterselskapene til VDL Bus & Coach tilbyr et komplett VDL utvalg for bransjen innen rutebusser og turbusser. Kollektivtrafikken tilbys VDL Citea-serien, inkludert Citea Electric-serien og VDL MidCity. VDL Futura-serien og VDL MidEuro er kjerneprodukter for turbussbransjen. Service og vedlikehold vil i Norden også bli utført av VDL Bus & Coach.

– Vi har nå fullt fokus på VDL Bus & Coach-porteføljen. Overtakelsen kombinert med en styrket organisasjon gir oss som leverandør av bruksklare løsninger, enda større kapasitet til å utgjøre forskjellen i overgangen til e-mobilitet, sier Sami Ojamo, midlertidig administrerende direktør i VDL Bus & Coach Sweden og Norway.

– Som heleid datterselskap av VDL Bus & Coach kommer selskapet enda nærmere markedet enn tidligere. Dette gjør det mulig for oss å øke kundeopplevelsen ytterligere og støtte våre kunder fra nært hold på veien til nullutslipp i kollektivtrafikken og ikke minst i turbussbransjen, sier Henrik Mikkola, administrerende direktør i VDL Bus & Coach Finland.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.