Lillehammer satser på elektriske busser

Elbusser skal for første gang testes ut i Lillehammer. Målet er å prøve ut lavutslippsteknologi i kollektivtrafikken.

I en to-årig testperiode skal Opplandstrafikk samarbeide med Unibuss AS om utprøvingen av batterielektriske busser på Lillehammer.

Tredje mai signerte Opplandstrafikk en avtale med Volvo om kjøp av to fullelektriske busser. Om et års tid vil disse bussene bli å se blant Lillehammers bybusser når de skal testes ut på bybusslinjene 2, 3, 4 og 5. Bussene er 12 meter lavgulvsbusser av typen Volvo 7900e som er utstyrt med 200kWh batteripakker.

Et av flere grønne tiltak
Elbussprosjektet i Lillehammer vil være et skritt i riktig retning for Oppland fylkeskommunes målsetting om et klimanøytralt opplandssamfunn i 2025. Elbuss i Opplandstrafikk sine transporttjenester nevnes som et av flere grønne tiltak, og tiltaket er en introduksjon av ny teknologi til transportsektoren.

– Det er framtidsretta å teste ut fullelektriske busser i Oppland. Vi skal redusere klima- og miljøbelastningen fra transport, og da må vi investere i enda mer klimavennlige busser. For å oppfylle politiske målsettinger om klimanøytralitet, så er det avgjørende at vi lykkes med å øke antallet grønne kollektivreiser, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Lite utprøvd teknologi i byer som Lillehammer
Elbusser er testet ut i flere storbyer. Men dette testprosjektet skiller seg ut fordi elbusser er lite utprøvd i byer med klimatiske og topografiske forhold som Lillehammer. Lillehammer har i tillegg en lavere frekvens på rutetilbudet og tilgangen til tilstrekkelig mengde elektrisitet ute i traseene er mer begrenset sammenlignet med andre norske og europeiske byer. Bussleverandøren Volvo ser også at det er stort potensiale for læring i dette prosjektet.

Utprøving skal gi nyttig informasjon
Prøveprosjektet vil gi svar på om det er mulig å innføre batterielektriske busser på bybusslinjene i Lillehammer og andre tilsvarende områder i Oppland ved framtidige kjøp av transporttjenester.

– For å tilegne oss denne kunnskapen ønsker vi å teste to elektriske busser over to år. Informasjonen vi får vil gi oss en pekepinn på om det er gjennomførbart å satse på elbusser i Lillehammer i framtiden. Testperioden vil gi oss viktig informasjon om for eksempel valg av teknologi, stabilitet og miljøgevinst. Kunnskapen vil være nyttig å ha før eventuelle anskaffelser i framtiden, sier leder av Opplandstrafikk Eirik Strand.

Elbussene skal lades på depot på Bæla rett utenfor Lillehammer sentrum. Det er Opplandstrafikk som vil være eier av elbussene og ladeinfrastrukturen. Bussoperatøren Unibuss AS vil stå for den daglige driften. Prosjektet er støttet med midler fra både Klimasats og Enova.

– Vi i Unibuss gleder oss til å ønske de reisende på Lillehammer velkommen ombord i disse svært miljøvennlige og stillegående bussene. Det blir spennende å høste driftserfaring med elektriske busser i klimaet og topografien på Lillehammer, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss, som ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Opplandstrafikk.

Unibuss er et av landets største busselskaper, og kjører i dag to elektriske busser i hovedstaden. Selskapet er nå i ferd med å kjøpe inn ytterligere 40 elbusser.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.