Gøteborgs første selvkjørende buss er i trafikk

Gøteborgs første selvkjørende buss er nå i trafikk. Den første prøveturen gikk i dag fra Chalmers Universitet i Johanneberg.

– Vi har til hensikt å dermonstrere at selvkjørende busser er både trygge og komfortable, sier Anne Rosa Simonsen, kommunikasjonsleder hos Autonome Mobilitet.

I dag gikk den første turen med den helt nye førerløse bussen. Den går på området rundt Chalmers Universitet i Johanneberg i Gøteborg, men etter bare fire ukers prøvekjøringf skal den kjøre mellom Universitetet og Lindholmen Science Park på den andre siden av byen.

Dette er det andre prosjektet som nå er satt i gang. Bak dette prosjektet er et partnerskap mellom femten organisasjoner og selskaper knyttet til mobilitet, byplanlegging og transport. Birger Löfgren ved forskningsinstituttet RISE Viktoria er den som leder arbeidet.

– Disse små, selvkjørende bussene er en helt ny type kjøretøy – som skaper muligheter vi ikke trodde tidligere eksisterte, sier han. – De kan hjelpe oss med å forstå hvordan fremtidens byer kan utvikle seg, med å redusere privat billeierskap og skape mer effektiv transport, spesielt hvor folk deler kjøretøy.

Bussprosjektet i Gøteborg er en del av den svenske regjeringens innovasjonsprogram og finnansieres delvis av Vinnova gjennom Drive Sweden.

– Dette er et viktig samarbeidsprosjekt der bedrifter, akademia og offentlige aktører går sammen, sier Birger Löfgren. – I løpet av testperioden vil vi utføre forskning på teknologi og brukeraksept som skal brukes til å vurdere potensialet for selvkjørende bilteknologi.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.